logo

Проекти

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ЖИВЕЙ В КРЪГОВРАТА! РАЗРЕШИ ПРОБЛЕМА!

 

На 12.09.2023 от 11:00 часа в двора на СУ „Вела Благоева“  се проведе финално събитие по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ BGENVIRONMENT-3.001-0006-C01, финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 с бенефициент ЧОУ „Образователни технологии“. Министерството на околната среда и водите е Програмен оператор на програмата, а Норвежката агенция по околна среда е програмен партньор от страните донори- ППД. 

Общата стойност на проекта възлиза на 382 883.26 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 344 594.94 лв., съфинансирането от стана на  бенефициента е в размер на 38 288.32 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца. 

Проектът се реализира в партньорство с „Музейко ЕООД, „Норвежки музей за наука и технологии“, ЧПГ „Образователни технологии“, СУ „Вела Благоева“ гр. Велико Търново, ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Дебрен.  

В резултат на дейностите бяха разработени и проведени образователни кампании за повишаване на осведомеността и участието по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика в училищата и местните общности. 

В СУ „Вела Благоева“ провеждаме училищна екологична политика с фокус върху рециклиране и кръгова икономика – промени в средата, създаване на езеро с лилии, засаждане нарастения екологичен годишен календар, взаимодействия с общността за поддържанеградинката, изработване на електронни плакати. Целим устойчиви резултати и в нашетоежедневие насърчаваме дейности, свързани с трите R: 

Reduce – отказа за закупуване на продукти, за които няма реална и належаща потребност; 

Reuse – повторна употреба на остарели стоки и материали чрез промяна на тяхнотопредназначение (създаване на нещо ново), покупка на продукти за многократна употреба,като напр. метални бутилки за течности и др.; 

Recycle – превръщане на отпадъците в суровини. 

Добрите училищни практики ще продължат и след приключване на проекта. 

Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на ФМ на ЕИПhttps://www.eeagrants.bg/ и на сайта на проекта: https://bepartofthecycle.eu/ 

"СОЦИАЛНО И EМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ ЗА УСПЕШНИ УЧИЛИЩА" - ПЕТАТА МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+ 2023

Последната, от общо пет мобилности, финансирани от Програма „Еразъм+“,  по проект, спечелен от СУ „Вела Благоева“, се проведе от  28 август до 2 септември.

Красимира Душкова - главен учител в начален етап и Милена Трендафилова - старши учител в начален етап, участваха в курс на тема „Социално и емоционално учене за успешни училища“, проведен от организация Europass TeacherAcademy. Обучението се проведе в Барселона, Испания.

В свят, който е белязан от сложност и бързи промени, учителите са предизвикани да подготвят учениците си не само с академични знания, но и с уменията да разбират и управляват своите емоции, да създават здравословни отношения и да развиват социални компетентности. За тази цел са необходими иновативни подходи и стратегии, сред които социално-емоционалното учене (SEL) намира своето важно място. Социално-емоционалните умения са изключително важни в процеса на обучение, защото те изграждат учениците като личности, които могат да вземат правилни и осъзнати решения, като същевременно се стремят да управляват емоциите си.

Екипът споделя, че по  време на курса е участвал в разнообразни и интересни активности. ,,Чрез участието ни в разнообразни практически дейности не само придобихме умения и познания относно социално-емоционалното учене (SEL), но и усвоихме конкретни методи и стратегии за управление на конфликти, намаляване на стреса и развиване на устойчивост. Всеки участник разработи индивидуален план за внедряване на SEL в своята образователна среда, който да отговаря на уникалните нужди и предизвикателства на своята училищна обюност. Особено ценно беше обучението в насока ,,да си сверим часовника“ с колеги от чужбина. Работихме в усилено сътрудничество с учители от Швеция, Италия и Австрия, като споделяхме работещи практики, и същевременно търсихме решение на общи и специфични за всяка страна казуси. В един от дните занятията се проведоха на открито в Парк Лабиринт, където освен че се насладихме на приятната обстановка, проявихме креативност при изпълнение на задачите от програмата за деня.

Обучителната организация ни предложи и наситена културна програма. Организирано разгледахме туристически места в квартал Грасия. Видяхме първата къща- Каса Висенс, построена от гениалния архитект Антонио Гауди. Останахме възхитени от невероятната му фантазия и уникален стил. Барселона е изумителен град. Имахме удоволствието всеки ден да се любуваме на невероятната архитектура, широките, отрупани със зеленина булеварди, площади, гъмжащи от туристи и местни хора. Творенията на Гауди- Къщата на костите (Casa Batllo), Къщата „Ла Педреда“ (Kasa Mila), включени в световното наследство на Юнеско, невероятната базилика Саграда Фамилия- придават на Барселона приказен вид и са несравними с каквото и да е друго.  

В началото на учебната година представихме пред колегите наученото. Предстои ни да приложим в практиката си активности и техники от курса и отново ще споделим с тях резултатите.

,,Еразъм+“ е емоция, която трябва да се преживее.“

Според г-жа Трендафилова работата и по този проект от програмата ,,Еразъм+“  се оказа с особена важност не само защото допринесе за повишаване на квалификацията на учителите. ,,Несравнимо е усещането да опознаеш колегите си по-задълбочено и в неформална среда, както и да имаш пълноценно професионално общуване с тях по теми, които са значими и модерни за училището и образованието като цяло.“

Г-жа Душкова споделя, че освен всичко друго, този курс за нея е бил много лично ориентиран. ,,Не знам дали беше случайност или предварителен план на съдбата, но първото ми пътуване по „Еразъм“ се оказа в Барселона – град, който е изключително скъп за мен.“

Благодаря и на екипа от СУ „Вела Благоева“, който подготви и реализира проекта.“

ЧЕТИРИМА УЧИТЕЛИ ОТ СУ ВЕЛА БЛАГОЕВА УЧАСТВАХА В ПЪРВОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ SOFT SKILLS – EMPOWER THE FORCE OF COLLABORATION, CREATIVITY AND INCLUSION ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

За първото обучение по проект "SOFT SKILLS – EMPOWER THE FORCE OF COLLABORATION, CREATIVITY AND INCLUSION" разказва Розалия Димкова - учител по природни науки в СУ "Вела Благоева". Проектът е по Програма Еразъм + и училището е получило финансиране в размер на 28360  евро.

Двама учители от начален и двама от прогимназиален и гимназиален етап, взехме участие в обучение, което се проведе от 17 до 21 април 2023 година в Барселона и придобихме знания и нови умения как да провеждат обучение на открито.

Курсът беше изключително динамичен и много различен от тези, в които съм участвала до момента. Огромен плюс беше, че се водеше от един основен и двама ководещи. Джери Линехан, нашият основен обучител е експерт „Горско училище“ и общуването с него беше изключителна възможност и привилегия. Той ни запозна с теоретичните основи на ученето на открито и петте стълба, които са в основата на философията на учебните дейности сред природата: без конкуренция, важен е процесът, а не продукта, нисък контрол, свобода на избора, без лимити. Ученето на открито е мощен инструмент за стимулиране на креативност, сътрудничество, психическа устойчивост и подобряване на благосъстоянието на децата и учениците. Контактът с природа е от изключителна полза за децата, влияе върху физическото, когнитивното, емоционалното и социалното им израстване.

Убедихме се, че това не са само думи, а факти, тъй като през петте дни на курса ние учителите бяхме в ролята на обучаеми и почувствахме колко стимулиращ е ежедневният контакт с природата. Всички обучителни сесии бяха на открито – в парк Цитадела, в парк Гюел, на плажа в Барселонета, на хълмовете на града. Бяхме погълнати от създадените учебни преживявания – научихме се как да направим временна палатка, участвахме в много игри за развитие на различни умения - потопихме се в дълбините на медитацията на брега на морето, изразявахме своите емоции чрез драма техники, създавахме творения от различни материали, спасявахме се, докосвайки дървета, общувахме без думи. Много ценно беше занятието за оценка и управление на риска, тъй като всяко излизане извън класната стая крие и редица опасности. Вече разполагаме с инструмент за изчисляване на риска, който ни помага обективно да преценим дали сме избрали подходящо място за обучение на открито. Най-вълнуващ беше последният ден, в който представихме дизайн на учебно занятие на открито, прилагайки всички нови знания и умения. Това заслужено доведе и до получаване на сертификати, удостоверяващи новия ни опит.

Програма Еразъм + има и още един огромен полюс, освен смисленото и много полезно и приложимо обучение.

За мен беше невероятно преживяване да прекарам една седмица в красивата Барселона в компанията на моите млади колеги, за които това беше първо участие по Програмата.

Имахме незабравими моменти на възторг от гениалните творения на Гауди, проследихме произведенията на Пикасо още от детските му рисунки, разходихме се по Ла Рамбла до паметника на Колумб. Почувствахме един красив съвременен град, в който струи светлина, блести море, извисяват се хълмове, кипи от туристи. Потопихме се в неговата атмосфера, любувахме му се от покрива на някогашната арена за бикове, днес МОЛ, купихме си книги в препълнените с хора книжарници в навечерието на Световния Ден на книгата и празника на Свети Георги, насладихме се на каталунската кухня, разбира се и на няколко различни коктейли Сангрия.

Седмици след курса още съм заредена с ентусиазъм и ежедневно прилагам наученото с моите ученици.“

 

 

ФИНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ "ЖИВЕЙ В КРЪГОВРАТА! РАЗРЕШИ ПРОБЛЕМА!

На 12.09.2023 от 11:00 часа в двора на СУ „Вела Благоева“ ще се проведе финално събитие по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема“.  

Проектът се осъществи от ЧОУ „Образователни технологии“ гр. София в партньорство с ЧПГ „Образователни технологии“; ОУ „Св. Климент Охридски“, село Дебрен, Благоевградска област; СУ „Вела Благоева“, Велико Търново; Музейко ЕООД, финансиран по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“ с Управляващ орган Министерство на околната среда и водите. 

 В  резултат на дейностите бяха разработени и  проведени   образователни кампании за повишаване на осведомеността и участието по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика в  училищата и местните общности. 

В СУ „Вела Благоева“  провеждаме училищна екологична политика с фокус върху рециклиране и кръгова икономика –  промени в средата, създаване на езеро с лилии, засаждане на растения екологичен годишен календар, взаимодействия с общността за поддържане градинката, изработване на електронни плакати.  Целим устойчиви резултати и в нашето ежедневие насърчаваме дейности, свързани с тритеR: 

Reduce – отказа за закупуване на продукти, за които няма реална и належаща потребност; 

Reuse – повторна употреба на остарели стоки и материали чрез промяна на тяхното предназначение (създаване на нещо ново), покупка на продукти за многократна употреба, като напр. метални бутилки за течности и др.; 

Recycleпревръщане на отпадъците в суровини.  

Добрите училищни практики ще продължат и след приключване на проекта. 

ИЗКУСТВОТО КАТО ТЕРАПИЯ. СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ И СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗКУСТВА

В периода 24-29 април 2023 г. в гр. Рим се проведе втората от общо пет образователни мобилности по проект, спечелен от  СУ „В. Благоева“ и финансиран по Програма „Еразъм+“. Мирослава Колева, учител в начален етап, и Анастасия Георгиева, ресурсен учител, се обучаваха заедно с техни колеги от Белгия, Испания, Франция и Хърватска по темата „Изкуството като терапия. Себеизразяване и специални потребности в обучението по изкуства“. Курсът бе проведен от организация Europass Teacher Academy.

„Темата беше изключително приятна, интересна и най-вече практически насочена за нас. Всички участници обогатихме и разширихме познанията си за това какъв път е изминало изкуството от създаването си до днес; какви видове изкуства има; как то помага на човек да изрази вътрешния си свят; как чрез него човек може да изчисти от себе си натрупана негативна енергия и да даде израз на положителната такава; как благодарение на изкуството можем да изразим агресията, която ни заобикаля и да ѝ се противопоставим;  как можем да отключим у децата и учениците със специални образователни потребности усет да възприемат и пресъздават света, а също  и как пълноценно да работим с тях по метода „учене чрез правене“. По време на курса рисувахме по различни теми под звуците на подходящ музикален фон. Използвахме и техники за медитация, след което пресъздавахме емoциите си върху белия лист. С най-голямо удоволствие изпълнявахме задачи, когато трябваше да работим в екип. По време на курса всеки откри у себе си нови, непознати умения и вдъхновение. И се оказа, че у всеки един от нас е скрит художник.“ споделя Мирослава Колева.

Извън учебните занятия М. Колева и А. Георгиева се докоснаха до част от ежедневния ритъм, културата и  съкровищата на Вечния град.

„Рим е вселена. Рим трудно се описва с думи. Рим докосва и вълнува с всяка стъпка. Но най-развълнувана бях, когато застанах и се преклоних пред гроба на Св. Константин–Кирил Философ в базиликата „Сан Клементе“. Пожелавам на всеки истински българин да изпита това усещане. То казва всичко!“ споделя Анастасия Георгиева.Двете учителки казват още, че веднага след завръщането си от курса придобитите знания са приложени в часовете по изобразително изкуство в първи клас, както и в работата с деца и ученици със специални образователни потребности. Наученото е предадено от тях и на студентите от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ от специалности НУПСП и „Приобщаващо образование“, провели текущата си и стажантска практика в нашето училище.

Работата по проекта продължава и през следващата учебна година като тогава се очаква да бъде подредена изложба с творби на малките художници. 

Мирослава Колева и Анастасия Георгиева са единодушни в това, че „Еразъм+“ е опит, преживяване и предизвикателство!

 

Големина на шрифта

 

 

Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
777
918
23765

Вашето IP: 100.26.179.41

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.