logo

Проекти

МОЯТА ИСПАНИЯ, НАШАТА ИСПАНИЯ!

Анастасия Георгиева, ресурсен учител в СУ "Вела Благоева" разказва за Испания – още една прекрасна страна, посетена благодарение на Програма Еразъм + на Европейския съюз.Моята Испания, нашата Испания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Превенция на ранното отпадане от училище и управление на конфликти“ - мобилност по програма Еразъм+

Зорница Маринова, заместник-директор, Милена Трендафилова, старши учител в начален етап, и Мирослава Петрова, старши учител по английски език от СУ „Вела Благоева“ участваха в мобилност по програма Еразъм+ в рамките на проекта „Заедно в класната стая – приобщаване чрез нови методи на преподаване и учене. Развитие на умения за подкрепа на ученици със специални образователни нужди“. Темата на едноседмичния семинар бе „Превенция на ранното отпадане от училище и управление на конфликти“, който се проведе в Болоня, Италия, през юли 2022 г. В мобилността участваха учители и директори от Гърция, Румъния, Кипър и Норвегия. 

Ранното напускане на училище е сериозен проблем в Европа и участниците имаха възможност да дискутират различните перспективи на национално ниво. През първия ден фокусът бе върху основните рискови фактори за ранното напускане – какви са причините и последствията. Всички участници споделиха мнението, че образованието е нашия основен инструмент в стремежа ни да подобрим обществото. За да настъпи тази промяна, ние трябва да осъществим връзка с учениците, да проявяваме емпатия и да се научим да ги слушаме активно.  

Повечето от участниците считаха, че конфликтите са негативно явление, но в хода на обучението научиха, че конфликтите могат също така да дадат уникални възможности за подобряване на взаимоотношенията, на комуникацията и взаимното разбиране. Чрез ролеви игри бяха посочени различни начини за предотвратяване на конфликтни ситуации и управление на вече възникнали конфликти. 

Една от дейностите през петте дни на мобилността бе посветена на това как да помогнем на учениците да имат нагласа за растеж. Бе анализиран и тормоза в училище и бяха предложени стратегии за преодоляването му. 

Ключовата дума в обучението бе „трансформация“ – как да променим отношението си към конфликтите, как да пренасочим негативната енергия на някои ученици в положителна насока и как да им помогнем да изградят нагласа за растеж.  

И при това обучение имахме  уникалната възможност да обменим добри практики и заедно да обсъждаме предизвикателствата с колеги от други култури и националности, както и да очертаем нарастващите тенденции, включително и тези, свързани с ИКТ и иновативните методи на преподаване. 

В очакване на новата учебна година сме в готовност да приложим наученото и споделим преживяното не само с учениците, колегите и родителската общност, но и с всички, които милеят за родното образование. 

Как реагираме при поведеденчески проблеми и риск от отпадне като родители

Уважаеми родители, моля при интерес да попълните въпросника

Как реагираме при поведеденчески проблеми и риск от отпадне като родители (office.com)

Кампании по проект BGENVIRONMENT 3.001 - 0006 Живей в кръговрата разреши проблема!

Живей в кръговрата! Разреши проблема! (padlet.com)

TРИМА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО КД1 НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ГРАД СПЛИТ, ХЪРВАТСКА

"Как да преподаваме успешно в класна стая с ученици, които притежават различни образователни способности", бе темата на едноседмичния курс, в който взеха участие Деяна Русева, учител по английски език, Лилия Цанкова, педагогически съветник и Зорница Вичева, заместник-директор в СУ “Вела Благоева”. Обучението се проведе от 21 до 27 август 2022 година в град Сплит, Република Хърватска и е последната от трите мобилности за педагогически специалисти от СУ "Вела Благоева" по проект „Заедно в класната стая – приобщаване чрез нови методи на преподаване и учене. Развитие на умения за подкрепа на ученици със специални образователни нужди“, съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. 

Основната идея на обучението беше, че във всеки клас има ученици, които се различават един от друг по своите интереси, способности, начин на учене и специфични потребности и в тази връзка е важно за учителя да достигне до всеки ученик, да го опознае и разбере индивидуалните му потребности и по този начин да намери подхода,  който ще мотивира учениците и ще улесни развитието на потенциала им. В обучителния курс бяха включени множество активности, насочени към развиването на емоционалната интелигентност, сътрудничеството, критичното мислене и креативността. Бяха споделени и интересни приложения за улесняване на работата с ученици, които имат обучителни затруднения, както и ценни идеи за подкрепа развитието на надарените. 

    

 

Големина на шрифта

 

 

Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
374
332
20524

Вашето IP: 34.239.173.144

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.