logo

Проекти

TРИМА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО КД1 НА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ГРАД СПЛИТ, ХЪРВАТСКА

"Как да преподаваме успешно в класна стая с ученици, които притежават различни образователни способности", бе темата на едноседмичния курс, в който взеха участие Деяна Русева, учител по английски език, Лилия Цанкова, педагогически съветник и Зорница Вичева, заместник-директор в СУ “Вела Благоева”. Обучението се проведе от 21 до 27 август 2022 година в град Сплит, Република Хърватска и е последната от трите мобилности за педагогически специалисти от СУ "Вела Благоева" по проект „Заедно в класната стая – приобщаване чрез нови методи на преподаване и учене. Развитие на умения за подкрепа на ученици със специални образователни нужди“, съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. 

Основната идея на обучението беше, че във всеки клас има ученици, които се различават един от друг по своите интереси, способности, начин на учене и специфични потребности и в тази връзка е важно за учителя да достигне до всеки ученик, да го опознае и разбере индивидуалните му потребности и по този начин да намери подхода,  който ще мотивира учениците и ще улесни развитието на потенциала им. В обучителния курс бяха включени множество активности, насочени към развиването на емоционалната интелигентност, сътрудничеството, критичното мислене и креативността. Бяха споделени и интересни приложения за улесняване на работата с ученици, които имат обучителни затруднения, както и ценни идеи за подкрепа развитието на надарените. 

    

 

МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

На 28 юни 2022 година СУ "Вела Благоева" бе домакин на междуучилищните дейности по проект "Подкрепа за успех".   Ученици от 9 училища имаха възможността да се включат в десетте дейности, които ръководители на групи по проекта от СУ "Вела Благоева" бяха организирали, сред които "Писането било лесно", "Бесеница", "Скрабъл", "Забавна математика", "Знам ли геометричните фигури ? ", "Математически пъзели", "Исторически музей на открито", "Еко игри", "Спортни игри" и малък концерт. Всички участници получиха сувенирни подаръци и подкрепяща закуска. 

 

 

ПЪРВАТА ГРУПА ОТ ТРИМА УЧИТЕЛИ НА СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ ПРИКЛЮЧИ СВОЕТО ОБУЧЕНИЕ В ИСПАНИЯ

Успешно беше изпълнена първата от трите дейности за мобилност на педагогически специалисти по проект „Заедно в класната стая – приобщаване чрез нови методи на преподаване и учене. Развитие на умения   за подкрепа на ученици със специални образователни нужди“  

Проектът е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.Размерът на отпуснатите безвъзмездни средства е 21090 евро.

Това е третият за СУ „Вела Благоева“ проект по Ключова дейност 1, сектор Училищно образование, мобилност на училищен персонал, който продължава 18 месеца и предстоят още две обучения за шестима учители.  

Темата, по която преминаха обучение един учител по биология, начален учител и ресурсенучител на деца и ученици със специални образователни потребности беше „Стратегии за подобряване на атмосферата в класната стая и мотивация на учениците в училище: модерно предизвикателство за учителите“. 

Обучителният курс продължи седем дни и се проведе от 21 до 27 май в Алкала де Енарес, Испания.  

Участниците подобриха своите знания и умения в следните области: нови стратегии за развитие на уменията на 21 век – комуникация, колаборация, критическо мислене и креативност. Размишляваха и дискутираха с колеги от Белгия, Гърция и Унгар

ия за ползите от прилагането на геймификацията в образованието,  за преодоляване на липсата н ангажираност от страна на учениците.  

16 учители дадоха интересни примери от своите училища как средата за учене може да бъде мощен фактор за мотивация, колко е важна добрата организация, комбинация от традиционни и модерни методи на преподаване и учене, създаването на предизвикателни и увлекателни задания, демонстрирането на ентусиазъм от страна на учителя.  

Участниците получиха много материали, електронни ресурси в помощ на оценяването, идеи за създаване на рубрики за оценяване с предварително зададени критерии и показатели за изпълнението им. 

Предоставен беше и интересен списък с 300 позитивни думи, както и много идеи замотивиращи постери в класните стаи, окуражаващи всеки ученик по пътя към успеха. Интересна беше идеята за специални постери как да се преодоляват трудностите по всеки учебен

предмет. Един ден от курсовата програма беше отделен за стратегии за подобряване на благосъстоянието на учениците и примери за позитивни стъпки за постигане на емоционално здраве. И тъй като голямото учене се случва в малки групи, то голяма част от тренинга премина в работа в малки групи с увлекателни задания, които мотивираха участниците и им демонстрираха как и те да постигнат същото със своите ученици.  

В края на една трудна постковид учебна година за участниците в курса беше много полезно и приятно да се запознаят с различни техники за медитация в класната стая, подходящи за ученици на различни възрасти. В допълнение част от дейностите се проведоха наоткрито, в двора на един от най-старите университети в Европа. Спокойната атмосфера на Алкала де Енарес допринесе в голяма степен за полезното и приятно обучение, както и много добрата организация от страна на „Сертвантестрейнинг“, Мадрид, Испания.  

Предстои прилагане на новите методи, като няколко техники за медитация вече бях приложени в часовете по Човекът и природата в пети клас. 

 

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ 28 ЮНИ 2022 ГОДИНА

СУ "Вела Благоева" е част от проекта "Живей в кръговрата! Разреши проблема!"

Проектът „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ BGENVIRONMENT-3.001-0006-C01 е финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021. Общата стойност на проекта възлиза на 382 883.26 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 344 594.94 лв., съфинансирането от страна на бенефициента е в размер на 38 288.32 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.

Проектът се реализира в партньорство с Детски научен център „Музейко“, „Норвежки музей за наука и технологии“, ЧПГ „Образователни технологии“, СУ „Вела Благоева“ гр. Велико Търново, ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Дебрен.

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
231
559
24484

Вашето IP: 44.211.22.31

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.