logo

Учители

 

Анета  Драганова

Длъжност: старши учител по математика
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, математика и информатика, икономика
Квалификация: Втора професионално-квалификационна степен
Чужди езици:руски, английски език - ниво А2
Компютърна грамотност: MS Windows, MS Office, Internet, МS Visual Studio, C++, Компютърна графика, Web дизайн
Интереси: програмиране, изкуства, туризъм

Антоан Ангелов

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Начална училищна педагогика и чужд език;  Управление на образованието
Чужд език: aнглийски език
Компютърна грамотност: Windows, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: история, техническа литература, ретро техника, мотоциклети

Виктория Паламарова

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Начална училищна педагогика и чужд език;  Управление на образованието
Чужд език: английски
Компютърна грамотност: Windows, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси:книги, спорт, разходки сред природата

Галина Манчева

Длъжност: старши учител в начален етап
образование: ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий”, начална училищна педагогика
Квалификация: Пета професионално-квалификационна степен
Компютърна грамотност: курс "Базови и специф. комп. умения за учители от НУП" и "Интегриране на ИИ технологиите " НУП"

Галя Димитрова

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование:ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, начална училищна педагогика
Квалификация: Пета професионално-квалификационна степен,
учител по английски език в начален етап, сертификат за работа по Програма „Стъпка по стъпкa”
Чужд език: английски В2, руски
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Публикации: Методическа разработка на урок по роден край за І клас, „Анализ и оценка на учебната документация за І клас – практическо приложение”, авторски колектив, изд. „Фабер”, 2004 г.
Интереси:музика, спорт, кино

Грета Стоянова

Длъжност: учител по английски език в начален етап
Образование:ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Начална училищна педагогика и английски език (бакалавър), Английски език и чуждоезиково обучение в средното училище (магистър)
Чужд език: Английски език B2 , Испански език А2
Компютърна грамотност: Microsoft Windows, MS Office ( Word, Excel, PowerPoint )
Интереси:литература, преводи, театър, кино, актьорско майсторство

Данаил Христов

Длъжност: старши учител по география и икономика
Образование: ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий”, история и география, история на България
Квалификация: Пета професионално-квалификационна степен
Компютърна грамотност: MS Windows, MS Excel 2003, MS Word 2003, PowerPoint 2003, Internet
Чужди езици: английски език
Интереси: география, спорт, туризъм

Даниела Солакова

Длъжност: старши учител по български език и литература
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий”
Квалификация: Първа професионално-квалификационна степен
Компютърна грамотност:MS Windows Word 2003, MS Excel 2003, MS Word 2003, Power Point, Internet.
Публикации: 1. сб. Педагогически форум-2004г., ДИПКУ-Стара Загора
Към душата на една художествена творба
2. Методологически и методически аспекти за прилагане на лингвостилистичен анализ в 6 клас

Даниел Терзиев

Длъжност: учител по изобразително изкуство
Образование: ВТУ„ Св. св. Кирил и Методий”
Чужди езици: английски
Компютърна грамотност: MS Excel 2003, MS Word 2003,Power Point, CorelDraw

Интереси: култура, изкуство

Даринка Петрушева

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, начална училищна педагогика
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: каланетика, художествена гимнастика, народна медицина, паневритмия

Дебора Кирилова

Длъжност: учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, предучилищна и начална училищна педагогика
Чужди езици: английски език - ниво А2
Компютърна грамотност: Windows, Internet, MS Word, MS Power point, MS Excel
Интереси: образование, книги, изкуство, музика, туризъм

Десислава Василчева

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ " Св. св. Кирил и Методий" Начална училищна педагогика и чужд език
Чужди езици: немски език
Компютърна грамотност: Windows, Internet, MS Word, MS Exsel, MS Power point
Интереси: Туризъм, книги, образование

Десислава Зарзаланова

Длъжност: учител по български език и литература
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, начална и предучилищна педагогика, славянска филология
Квалификация: Пета професионално-квалификационна степен
Чужди езици:Полски език, сръбски език
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: туризъм и спорт

Десислава Дянкова

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" - начална училищна педагогика, Шуменки университет – ДИПКУ Варна – допълнителна квалификация – учител по английски език в начален етап
Квалификация: Втора професионално-квалификационна степен  
Сертификати от треиниги по програма „Стъпка по стъпка” 2000-2001
Чужди езици:Английски език-ниво В2
Компютърна грамотност: Microsoft Office,Internet
Публикации: 1.Програма "Стъпка по стъпка" - образование на ХХI век сп. Педагогически алманах - ВТУ "Св.св Кирил и Методий" - 2002 г.
2."Позитивната класна стая и нейното значение за формиране на детската общност" - Сборник Училището-желана територия на ученика - конференция - общински кръг - 2007 г.
3."Родителите и другите възрастни като помощници на учителите в процеса на образование и възпитание на децата" - Сборник - Училището-желана територия на ученика - конференция - общински кръг - 2008 г.

Деяна  Русева

Длъжност: учител по английски език
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Приложна лингвистика, френски с английски; Медии и реклама;
Квалификация:  Учител по английски език
Компютърна грамотност: Microsoft office, Internet
Интереси: Преводи, екология, туризъм

 

Добромир Георгиев

Длъжност: учител по физическо възпитание и спорт
Образование: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогикана обучението по физическо възпитание
Чужди езици: английски език В2
Компютърна грамотност: Windows, MS Word, MS Exsel, Power Point, Internet
Интереси: Спорт, туризъм и пътешествия

 

Диляна Нуриева

Длъжност: учител в начален етап
Образование: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", История и чужд език
Чужди езици: английски език
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: спорт и туризъм

 

Елиза Войчева

Длъжност: учител по история и цивилизации и по български език и литература
Образование: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Български език и история - бакалавър,Медии и реклама - магистър
Чужди езици: английски език
Компютърна грамотност: Windows, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Публикации: Сравненията в романа „Антихрист” на Емилиян Станев „Балкански Калейдоскоп”1 изд. „Славена” , 2011г.
Интереси:

Ивалина Климентинова

Длъжност: старши учител по икономика
Образование: СА Свищов - Маркетинг и планиране, Счетоводство на нефинансовите предприятия, Икономическа педагогика
Квалификация: Първа професионално-квалификационна степен;
Доктор по икономика и управление;
треньор (обучител) по предприемачество в прогимназиален етап по програмите на Джуниър Ачийвмънт
Публикации: 
1.  Управление на промяната в организациите чрез стратегически решения. Сборник с доклади от кръгла маса: Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България 23 октомври 2015 г., Академично издателство „Ценов“, Свищов, 2015.
2.  Ролята на бизнес комуникациите при изработване на управленско решение. Сборник с доклади от Международна научна конференция: Съвременни заплахи за сигурността на Европа 15 април 2016 г., Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016.
3.  Влияние на заобикалящата среда върху процеса на комуникация в бизнес организациите. Сборник с доклади от Научно-практическа конференция : Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности 28-29.09.2017 г., Университетско издателство, Велико Търново, 2018.

Windows, Internet, MS Word, Power point, MS Excel Компютърна грамотност:
Интереси: култура, изкуство

Ивелина Минкова

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, социална педагогика, предучилищна и начална училищна педагогика;
РУ „Ангел Кънчев“, Информатика и информационни технологии в образованието
Чужди езици:руски и английски език
Компютърна грамотност: MS Office, Internet, Графични и видео редактори, Издателски системи, Уеб редактори и друг приложен софтуер
Интереси: туризъм, литература и изкуство

Катерина Данаилова

Длъжност: старши учител по история и цивилизации
Образование: ВТУ ’’Св. Св. Кирил и Методий’’, История и география,
Квалификация:  Доктор по научна специалност "Военно-политически проблеми на сигурността", БАН 2010
III професионална квалифилациона степен по история, 2009
Чужди езици: руски език
Компютърна грамотност: MS Office, Internet
Интереси:

Катя Бакалова

Длъжност: старши учител по български език и литература
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, българска филология
Квалификация:Първа професионално-квалификационна степен
Чужди езици: руски, френски
Компютърна грамотност: Windows XP, MS Office 2003, Internet
Публикации: Ролята на природните описания в повестта „Крадецът на праскови” от Емилиян Станев” сб. „Педагогически форум – 2004” свитък 2, Тракийски университет – ДИПКУ;
Някои насоки за работа върху пейзажа в художествен текст”, сб. „Педагогически форум – 2004” свитък 2, Тракийски университет – ДИПКУ.
Интереси: изкуства и спорт

Красимира Душкова

Длъжност: главен учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, начална училищна педагогика
Квалификация: Първа професионално-квалификационна степен и специализация по НУП, ДИУУ - София;
Чужди езици: английски език - А2,  руски език 
Компютърна грамотност: Курс "Базови и специфични компютърни умения на учители по НУП" - Microsoft Office, Internet
Публикации: Иновационен образователен модел за изучаване на прилагателно име във втори клас, сп. „Стратегии и технологии в образованието 2010”, бр. 3/2017;
Техникина обучение за усъвършенстване на уменията на учениците от II клас за уместна употреба на прилагателни имена, Е-списание ДИУУ.
Интереси: книги, природа, спорт
Награди"Стоян Михайловски", категория начално образование на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", 2019 година.

Красимир Тодоров

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“ - "Политология. Дипломация и национална сигурност", Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас - "Социална педагогика"
Квалификация: Обучение на фондация Заедно в час (Teach for Bulgaria) - "Преподавай като лидер"
Чужди езици: английски, руски и румънски
Компютърна грамотност: Windows, Internet, MS Word, MS PowerPoint, MS Exel, Computer Fundamentals, Cisco System administration Local & Global Networks
Интереси:Технологии, спорт, туризъм

Красимира Кабакчиева

Длъжност: старши учител в подготвителен клас
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, предучилищна педагогика и магистър по психология
Квалификация: Втора професионално-квалификационна степен; "Методика на обучението по БДП - Детска градина"; "Базови у специфични компютърни умения на учители по ПНУП";
Чужди езици: Руски и Френски език
Компютърна грамотност: Windows, Internet;
Интереси: изобразително изкуство, иконопис, музика, кулинария, туризъм;

Кристина Ганева

Длъжност: старши учител по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, човекът и природата
Образование:висше - ПУ "Паисий Хилендарски", химик, учител по химия с втора специалност физика
Квалификация: Втора професионално-квалификационна степен гр. София, 1991г.
Чужди езици: английски и руски
Компютърна грамотност:„Базови и специфични компютърни умения на учители по химия”; курс за презентационни умения
Интереси: здравно образование и екология

Мариета Иванова

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, специалност: Начална училищна педагогика с чужд език, магистър - Педагогика на деца със СОП
Квалификация: Пета професионално-квалификационна степен
“Текуща Квалификация по ЧЕО за начални учители", “Базови и специфични компютърни умения на учители по НУП”
Чужди езици: Английски език
Компютърна грамотност: МS Windows, MS Excel, MS Word, Power Point, Internet
Интереси: Интересите ми са свързани с всичко, което може да ме обогати в професионалното ми израстване. Разходки сред природата.

Мая Лазарова

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Предучилищна и начална училищна педагогика
Чужди езици: английски език
Компютърна грамотност: Windows, Internet, MS Word, PowerPoint, MS Exel
Интереси:Методиката на възпитание на д-р Мария Монтесори, спорт, екология, здравословно хранене, ръчно творчество, туризъм

Мария Петкова

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: Българска филология и журналистика - бакалавър; Предучилищна и начална училищна педагогика - магистър
Квалификация: Обучение на фондация Заедно в час (Teach for Bulgaria) - "Преподавай като лидер"
Чужди езици: английски език
Компютърна грамотност: Windows, Linux, Internet, MS Word, PowerPoint, MS Exel
Интереси:Образование, книги, природа, кулинария

Милена Трендафилова

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: Начална училищна педагогика
Квалификация: II ПКС; Завършено обучение на фондация Заедно в час (Teach for Bulgaria) - "Преподавай като лидер"
Чужди езици: Английски и Руски
Компютърна грамотност: MS Office, Internet
Публикации: Мотиви за учебно-познавателна дейност на учениците в първи клас
Интереси:Образование и пътешествия

Минчо Минчев

Длъжност: старши учител по физическо възпитание и спорт
Образование: ВИФ "Георги Димитров", сега НСА "Васил Левски"
Квалификация: Втори клас-квалификация. Специализация "Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в училищата"
Компютърна грамотност: Windows, MS Word, MS Excel, Power Point, Internet
Чужди езици: Руски
Интереси: Психологически методи за въздействие върху мотивацията за работа. Ситуативна психическа готовност. Начини за възстановяване на психиката след стрес и преумора.

Мирослав Стоимиров

Длъжност: учител по математика
Образование: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - Математика и информатика, Технологии за обучение по Математика
Квалификация: Доктор по Методика на обучението по математика
Чужди езици: английски език А2
Компютърна грамотност: MS Windows, MS Office (Word, Excel, Access, Rower Roint, Frontpage), Internet, Компютърна графика (Corel Draw)
Интереси: Спорт

Мирослава Петрова

Длъжност:  учител по английски език
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“ - Английска филология;
Чужди езици: английски, френски А2, немски А2, руски В1
Компютърна грамотност: Microsoft Office, Internet 
Интереси: книги, спорт, пътуване

Мирослава Колева

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, начална училищна педагогика
Квалификация: IV ПКС
Чужди езици: английски език, ниво B2
Компютърна грамотност: Курс "Базови и специфични компютърни умения на учители по НУП" - Microsoft Office, Internet
Интереси: образование, култура, спорт

Наталия  Сотирова

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, начална училищна педагогика; Психология; РУ „Ангел Кънчев“, Информатика и информационни технологии в образованието
Специализации: Социална, клинична и консултативна психология; Работа с компютри и информационни технологии за I – IV клас
Чужди езици: руски, английски и немски
Компютърна грамотност: MS Office, Internet, Графични и видео редактори, Издателски системи, Уеб редактори и друг приложен софтуер

Публикации: „WEB-базирано обучение в началния етап от основната степен на средното образование“, 2008 г., доклад, публикуван в сборник „Училището – желана територия на ученика“, Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ към Община Велико Търново
Интереси: история, туризъм, литература, изкуство, фотография, дигитални технологии

Павлета  Дамянова

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование:ВТУ ’’Св. Св. Кирил и Методий’’, НУП
Квалификация: Трета професионално квалификационна степен
Компютърна грамотност: MS Offi, Internet
Интереси: музика, книги, поезия, филми, Интернет

Павлина Узунова

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, предучилищна и начална училищна педагогика
Квалификация: Пета професионално-квалификационна степен
Чужди езици: английски и френски език
Компютърна грамотност: Windows, MS Word, WS Excel, Power point, Internet
Интереси: книги, туризъм, педагогика

Пламен Йорданов

Длъжност: учител по музика
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогика на музиката
Чужд език: английски и руски език
Компютърна грамотност: Windows, MS Office
Интереси: 
музика, спорт, туризъм

Полина Гюлчева

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Начална училищна педагогика с чужд език (бакалавър), Финанси (магистър)
Квалификация: Пета професионално-квалификационна степен
Чужди езици: Английски език
Компютърна грамотност: MS Windows, MS Office, Linux, Internet
Интереси: логопедия, приложни изкуства, икономика

Радина Дончева

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Начална и предучилищна педагогика и Психология
Квалификация: Пета професионално-квалификационна степен
Чужди езици: Английски език и Немски език - начален етап
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: Баскетбол, информационни технологии, предприемачество

Ренета Филипова

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Начална и предучилищна педагогика и немски език 
Квалификация: Втора професионално-квалификационна степен, придобита към ЦИУУ – гр. Стара Загора
Чужди езици: Немски език
Компютърна грамотност: Windows, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси:туризъм

Розалия Димкова

Длъжност: главен учител в прогимназиален етап, специалност биология и здравно образование
Образование: СУ „Св.Климент Охридски”
Квалификация: Втора професионално-квалификационна степен; Следдипломна специализация - СУ „Климент Охридски” по Методика на обучението по биология; Инструктор по базови и специфични компютърни умения
Публикации„Добри педагогически практики по сексуално и репродуктивно здравно образование”
„Учителите и ние” - 2006;
„Кабинетът по биология – място за активни действия и взаимодействия”, Сборник „Училището – желана територия на ученика”, Общинска конференция 2007 г.;
„Предизвикателства на съвремието качеството на образованието”, сборник с доклади от Националната конференция с международно участие „Модерно и качествено образование”, Шумен;
„Родителите – партньори на училището в здравното образование на младите хора”,Бюлетин „Час на здравето”,2008 г.

Чужди езици:
френски, английски, руски
Компютърна грамотност: MS Office, Internet, MS Word, PowerPoint, MS Exce,
Интереси: природа, кино, книги

Светла Филева

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Начална училищна педагогика, Право, Реторика и ораторско майсторство;
Квалификация: Доктор по Теория на възпитанието и дидактика;
Втора професионално-квалификационна степен, специализация във ВТУ „Някои аспекти от проблема за възприемане на художествения образ у учениците“;
Публикации: „Правната култура на учителя в контекста на професионално-педагогическата подготовка“, дисертация, 2020 г.;
„Правната култура на учителя - важна част от съвременната професионално-педагогическа подготовка“, сборник доклади на Педагогически факултет ВТУ(2015/38)
„Правното знание в учебните планове на специалностите от професионално направление „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“, сборник доклади на Педагогически факултет ВТУ (2016/75);
„Педагогическото образование-традиции и съвременност “ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“- „Изследване нагласите на педагогическите специалисти за необходимостта от правна култура“, сборник доклади ВТУ от Международна научна конференция(2016/96-108)
 
Чужди езици: руски, немски, гръцки
Компютърна грамотност: Microsoft Office, Internet
Интереси: общуването в различни социални и възрастови групи; кулинария и цветя

Славина Кушева

Длъжност:  учител по английски език
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“ - Руски филология, Учител по английски език; Cambridge English Language Assessment - Английски език
Квалификация: учител по английски език
Компютърна грамотност: Microsoft Office, Internet 
Интереси: фотография

 

Силвия  Солакова

Длъжност: старши учител по математика
Образование: ТУ Габрово, Машиинен инженер, Механично уредостроене, управление на качеството и метрологично управление;
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, учител по математика

Квалификация: оператор на компютърна техника, работа по програмите на Джуниър Ачийвмънт в прогимназиален етап (5-8 клас)
Компютърна грамотност: Windows XP, MS Office 2003, Internet,
работа с приложен софтуер за изготвяне на чертежи
Чужди езици: начален Английски с увод в професионалната лексика 
Интереси: 

Силвия Дачева

Длъжност: учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Начална и предучилищна педагогика и немски език - бакалавър; 
СУ "Св. Климент Охридски",Квалификация и пренасочване на работна сила - магистър
Квалификация: Пета професионално-квалификационна степен
Чужди езици: Немски език
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: природа, плетиво, книги

София Армейкова

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “: Начална училищна педагогика с чужд език (бакалавърска степен);
Английска филология. Лингвистика и превод (магистърска степен);
Чужди езици: английски език, ниво C2; немски език, ниво A1; френски език, ниво A1
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: Педагогическа психология и педагогиката на Монтесори; конферентните преводи от и на английски език. Уплътнявам свободното си време с музика, кино, театър, приложни изкуства, еко-туризъм и други.

Таня Енева

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, начална училищна педагогика”
Квалификация: Четвърта професионално-квалификационна степен
Квалификации: Курс по педагогическа психология
Компютърна грамотност: Microsoft Office - Word, Excel, Power point

 

Теодора Тодорова

Длъжност:старши учител в начален етап
Образование: Висше-НУП ,ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Квалификация: Втора професионално-квалификационна степен – ИПКУ „Анастасия Тошева”, гр. Стара Загора
Компютърна грамотност: MS Windows, MS Excel , MS Word, Internet
Интереси: Приложни изкуства, български фолклор, здравословно хранене, екология

Цветанка Димитрова

Длъжност:старши учител по физическо възпитание и спорт
Образование: Висше образование-магистър, Национална спортна академия”Васил Левски”.
Квалификация: Втора професионално-квалификационна степен с дипломна работа „Релаксираща тренировка в заключителната част на урока”
Чужди езици: Ползва - английски език (A2), руски език
Компютърна грамотност: Компютърен курс „Базови и специфични компютърни умения на учители по ФВС”
Публикации: Публикация в V-та научна конференция по ФВС, 2008г.на тема "Стрелба с лък - спорт в свободното време на учениците”
Интереси:Свързани с иновации в обучението по ФВС, стрелба с лък и баскетбол

Цветелина Илиева

Длъжност: учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, Предучилищна и начална училищна педагогика (бакалавърска степен);
СА "Д.А.Ценов" Свищов, магистър по икономика
Квалификация: Пета професионално-квалификационна степен
Чужди езици: английски език
Компютърна грамотност: Windows, Internet, MS Word, MS Exsel
Интереси: музика, туризъм, култура

Цветелинка Иванова

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, начална училищна педагогика и чужд език (бакалавър), Предучилищна и начална училищна педагогика (магистър)
Чужди езици: Английски език ниво B1, Испански език ниво C1
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: театър, туризъм и спорт

Янина Грудева

Длъжност:  учител по испански език
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Приложна лингвистика - испански език и английски език (Бакалавър); Финанси. Банково дело (Магистър)
Квалификация: учител по испански език и по английски език
Компютърна грамотност: MS Windows, MS Office, Internet 
Интереси: народни танци, книги, театър, кино, туризъм

 

 

 

Share

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
625
1001
20010

Вашето IP: 44.192.254.246

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.