logo

Ученически съвет

ВИКТОРИЯ СТОЯНОВА ОТ VIIВ КЛАС Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Виктория Стоянова от VIIВ клас е новата председателка на ученическия съвет за учебната 2022/2023 г. За заместник-председателка учениците избраха Габриела Минчева от XIА. Събранието се проведе на 19 октомври 2022 г. водено от седмокласника Валентин Иванов.
Учениците, избрани за представители на своите класове и са в състава на Ученическия съвет за учебната 2022/2023 г. са:
Калоян Бакалов, IA
Никол Хаджийска, IБ
Виктор Иванов, IВ
Ивайла Иванова, IГ
Никола Митев, IIА
Цветослав Василев, IIБ
Теодора Събева, IIВ
Виктория Ганчева, IIГ
Виктор Дончев, IIIА
Ростислав Христов, IIIБ
Мария Иванова, IIIВ
Никола Тодоров, IIIГ
Анна-Мария Неделчева, IVА
Владимир Романов, IVБ
Ивелина Пенкова, IVВ
Симона Стоянова, IVГ
Виктория Максимова, VА
Сияна Яламова, VБ
Георги Мирчев, VВ
Йоанна Котларова, VГ
Тодор Петров, VIА
Николай Колев , VIБ
Станимир Йорданов, VIВ
Дени Цветкова, VIГ
Мартина Тодорова, VIIА
Веселин Данев, VIIБ
Александра Кьордимитрова, VIIIА
Виктория Обрешкова, IXА
Александра Йосифова, XА
Георги Енев, XIIА
 

ДАМЯНА КОТЛАРОВА ОТ VII А КЛАС Е НОВАТА ПРЕДСЕДАТЕЛКА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

Дамяна Котларова от VII А клас е новата председателка на Ученическия съвет на СУ „Вела Благоева“. Дамяна спечели доверието на съучениците си със своите предложения, които би поставила за обсъждане на събранията на Съвета. Тя смята, че едно от най-важните неща за децата в училище е да се научат да работят заедно, а защо не и да проявяват самоинициатива в създаването на клубове по интереси. Други нейни идеи акцентират върху здравословното хранене, създаването на зала за концерти и ученически блог в интернет. Следващата среща на Ученическия съвет е на 6.12.2021 г., когато Съветът ще започне работа в новия си състав.
Учениците, които сa избрани за представители на своите класове и са в състава на Ученическия съвет за учебната 2021-2022 г. са:
Юлияна Георгиева от 1 А клас
Вероника Христова от 1 Б клас
Даная Пъргавелова от 1 В клас
Саня Наумова от 1 Г клас
Максим Куманов от 2 А клас
Вая Маринова от 2 Б клас
Емил Димитров от 2 В клас
Михаела Йорданова от 2 Г клас
Илианна Стефанова от 3 А клас
Владимир Романов от 3 Б клас
Александра Тонева от 3 В клас
Ема Димитрова от 3 Г клас
Дарина Дойнова от 4 А клас
Нели Тончева от 4 Б клас
Славея Сънкова от 4 В клас
Николай Байчев от 4 Г клас
Калин Асенов от 5 А клас
Десислава Тодорова от 5 Б клас
Антоан Амонс от 5 В клас
Катерина Николова от 5 Г клас
Михаел Михов от 6 А клас
Виктория Стоянова от 6 Б клас
Валентин Иванов от 6 В клас
Дамяна Котларова от 7 А клас
Габриела Георгиева от 7 Б клас
Мартина Илиева от 7 В клас
Виктория Обрешкова от 8 А клас
Александра Йосифова от 9 А клас
Габриела Минчева от 10 А клас
Есин Мехмедова от 11 А клас
Виктория Маринова от 12 А клас
 

СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ ИЗБРА НОВ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

На 6.11.2019 г. се проведоха изборите за Ученически съвет на СУ „Вела Благоева“. Организатори на събитието бяха педагогическия съветник Лилия Цанкова и досегашният председател и омбудсман Яна Илиева от XIIБ клас.

Присъстваха 31 представители на паралелките в училището, като от тях 13 се кандидатираха за председател. Всеки от кандидатите имаше за задача да посочи важен проблем пред училището и предложение как би могъл да бъде разрешен. Бяха засегнати проблеми като придвижването по коридорите в междучасията, дисциплината в час, здравословното хранене и безопасността на децата.

Представителите на паралелките гласуваха доверие на Симона Цветанова от VIIA клас за нов председател на Ученическия съвет и омбудсман на СУ „Вела Благоева“.  След дискусия определиха и начина, по който да бъдат избрани останалите членове на съвета, а също и възможността Ученическия съвет да има заместник-председател. Изборът за останалите членовена съвета стана след като Симона зададе въпрос на всеки един представител. Останалите ученици помогнаха с идеи за въпроси към кандидатите. След изслушването, новия председател избра своите сътрудници.

Предстои първото заседание на Ученическия съвет следващата седмица.

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 2019-2020

Председател:
Симона Димитрова Цветанова от 7 VIIA - 
Членове:
Мария Росенова Радева от I Б
Йоанна Светославова Котларова от II Г
Десислава Димитрова Христова от III Б
Виктория Пламенова Стоянова от IV Б
Мартина Николаева Илиева от V В
Валентин Дамянов Ванев от VI А
Гергана Радославова Илиева от VII В
Габриела Христова Минчева от VIII А
Севие Мехмедова Салимова от IX А
Йоанна Крумова Крумова от XI А
Антония Ивайлова Димитрова от XII А
Яна Теодорова Илиева от XII Б

 

ВИКТОРИЯ МАРИНОВА ОТ XI КЛАС Е НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА"

22 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ ОТ ТРЕТИ ДО ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС ПРОВЕДОХА ИЗБОРИ ЗА НОВ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ В СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА".

Представителите на паралелките решиха всички да се включат в новия Ученически съвет, а шестима се кандидатираха за поста на председател. Нели Тончева и Йоанна Котларова от трети клас, Дени Цветкова и Георги Караиванов от четвърти клас, седмокласничката Михаела Драганова и Виктория Маринова от единадесети клас представиха своите идеи за проблемите, които Ученическия съвет може да реши.

Учениците гласуваха доверие на Виктория Маринова за нов председател и омбудсман на СУ „Вела Благоева“. Бяха избрани и заместник-председателите за начален и за прогимназиален етап. Георги Караиванов от IVА е заместник-председател за начален етап, Михаела Драганова от VIIВ  - заместник-председател за прогимназиален етап. 

Ученическия съвет за учебната 2020/2021 г.:
Виктория Маринова, XIA - председател
Лилия Щерева, IIIА
Нели Тончева, IIIБ
Славея Сънкова, IIIВ
Йоанна Котларова, IIIГ
Георги Караиванов, IVA
Десислава Христова, IVБ
Илияна Ангелова, IVВ
Дени Цветкова, IVГ
Михаел Михов, VА
Миа Василева, VБ
Валентин Иванов, VВ
Александра Кьордимитрова, VIА
Габриела Лазарова, VIБ
Мартина Илиева, VIВ
Невена Маркова, VIIА
Светлана Димитрова, VIIБ
Михаела Драганова, VIIВ
Кристина Йоргова, VIIIА
Габриела Минчева, IXА
Иван Иванов, XА
Йоанна Крумова, XIIА

 

ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 НОЕМВРИ 2017 Г.

Първото заседание на Ученическия съвет в СУ „Вела Благоева“ се проведе на 23.11.2017 г. Присъстваха единадесет от тринадесетте ученици, които членуват в него.
Заедно с директора на училището Ангел Янчев и педагогическия съветник Лилия Цанкова, на срещата бяха обсъдени важни теми. Директорът представи на Ученическия съвет Училищната програма по гражданско и патриотично образование за учебната 2017/2018 година, а педагогическият съветник - Етичния кодекс на училищната общност и акценти от анкетирането на учениците по отношение на тормоза и агресията в училище.


Бяха обсъдени и взети решения, които да бъдат предложени на Ръководството на училището по следните теми:
Агресията и тормоза в училище, въвеждане на униформи за учениците, подобряване на условията за съхранение на личен багаж.
Решения по темата за агресията и тормоза :
- Повече камери на проблемните места в училище;
- Повече дежурни учители или промяна на местата, на които дежурят;
- Дежурни ученици, които също могат да наблюдават и да докладват на учителите какво се случва.
- Обучения за учениците, за това как да се справят с негативните си чувства.
Решения по темата за въвеждане на униформи за учениците:
- Елементът от униформата, който да бъде осигурен от училището да бъде вратовръзка. Експертът, който ще създаде дизайна е учителят по изобразително изкуство Даниел Терзиев.
- Униформата да включва черен панталон, бяла риза и официални обувки, които ще бъдат осигурявани от семействата на учениците.
Решения по темата за подобряване на условията за съхранение на личен багаж:
- Закачалки за дрехите в класните стаи и на учениците от прогимназиален и гимназиален етап;
- Шкафчета с ключалки за учениците от начален етап, за да си оставят учебниците в училище с цел олекотяване на раниците им.

 

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
148
384
19198

Вашето IP: 3.236.47.240

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.