logo

История на училището

Откриването
Първата копка на сградата  на училище ”Вела Благоева" е направена през м. август 1980 г. Официалното откриване става пет години по-късно в присъствието на тогавашния  министъра на народната просвета проф. Александър Фол.  Така на 15 септември 1985 година училището отваря за първи път врати за децата на най-младия  тогава квартал  на старопрестолния град - Бузлуджа.

Промяна в статута

През април 1995 година се сбъдва мечтата на учители, ученици и родители. Със заповед на министъра на просветата Основното училище е преобразувано в Средно общообразователно училище „Вела Благоева”.

Учениците и учителите

Още през първата учебна 1985/1986 година в просторните си класни стаи Основно училище „Вела Благоева” обучава над 1500 ученика от първи до осми клас и две групи в Полудневната детска градина. В началото на 90-те години учениците са повече от две хиляди. През първата година учителите са 76, а за 25 години откакто съществува, в училището са работили и оставили своя диря над 160 преподаватели.

Директорите

Несъмнен е приносът на всички директори, изграждали всеотдайно през годините авторитета на училище „Вела Благоева”:
1. Димитър Калчев - от1985 до 1996 година
2. Снежана Димитрова – от 1996 до 1998 година
3. Славей Лилов - от 1998 до 2005 година
4. Димитър Бурнев – от 2005 до 2009 година
5. Ангел Янчев – от 2009 година

Проектите
През годините на подготовка и особено след приемането на България в Европейския съюз през 2007 година училището ни успешно защити  и активно работи по редица проекти.

„Другият до теб”- проект за преодоляване на агресията и неприемането на „различните” деца - дейности в часа на класа, 2006/2007 учебна година.
„Заедно във възрастта на любовта” – Програма превенция на ХИВ/СПИН 2006/2007 учебна година.
Клуб „Кариерно развитие” – 2008/2009 учебна година.
„Моят свят” – превенция на ХИВ/СПИН, 2008/2009 учебна година.
„Красотата като ценност и цената на красотата” – Българска фондация ва жените – 2008/2009
"Мое училище, мой избор" - 2009/2010 учебна година  по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” 
„Науката – лесна и интересна”  - 2009/ 2010 учебна година   по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”  
„С грижа за всеки ученик”  -  2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012  учебна година
„Откриватели на тайните на зеления глобус”  - Програма Коменски, 2009/2010 и 2010/2011 учебна година
„Европейските деца на една сцена” – програма Коменски, 2010/2011 и 2011/2012 учебна
година.

От учебната 2010/2011 година "СОУ "Вела Благоева" работи по програмите на Джуниър Ачийвмънт България, помагайки на своите възпитаници да усвояват основни икономически познания, да се ориентират при избора на професия, да формират творческа нагласа и самоинициативност.

 

Патронът на училището

За патрон на училището е избрана видната възрожденска учителка  Вела Благоева – Виктория Живкова. Тя е родена на 29 септември 1858 г. в семейството на уважавания възрожденски търговец Атанас Живков – Басмаджията.  Двамата й по-големи братя  Георги и Никола са активни участници в националноосвободителното движение. След края на руско-турската война  от 1877-1878 година Георги Живков е кмет на Велико Търново. По-късно става министър на просвещението в кабинета на Стефан Стамболов. Организатор на първата детска градина в България, дългогодишен учител, спечелил уважението на съгражданите си,  в българската история той остава и със заслугите си за подготвянето, приемането и прилагането на едни от най-успешните закони в областта на образованието и опазването на културно-историческото ни наследство.  Автор е и на първия български химн.

След ранната смърт на баща си Виктория расте и се възпитава под грижите на по-големите си братя. Възрожденският дух в  семейството й оказва силно влияние. Едва 14-15 годишна любознателната  девойка става учителка, „за да буди народното съзнание”.
През 1876 г.  заминава за Русия. Там завършва медицински курсове. По време на Освободителната война е медицинска сестра във Велико Търново и Свищов и оказва помощ на ранените руски войници и българските опълченци. Като медицинско лице участва и в сръбско-българската война през 1885 г.
В периода 1878-83 г. тя завършва педагогическо училище и Висшите Бестужевски курсове  в Петербург. Завръща се в родината и отново се посвещава на благородната учителска професия. През 1885 г. заедно с Димитър Благоев започва да издава списанието „Съвременний показател”, на което е отговорен редактор. Тя е редактор и на списанието за литература и обществени знания „Дело”. Сътрудничи на много издания със свои рецензии, очерци, разкази и творби за деца. Подписва се най-често с псевдонима „Майка”.
Вела Благоева е автор на литературните произведения „Царица Теодора. Скица из българския живот от ХІV век” (1894), „Процес” (1898), „След бурята” (1904), „Две повести из народния живот на българите” (1904), както и на педагогическия труд „Методика на българския език за народните елементарни и трикласни училища” (1892).
В областта на обществено-политическия живот е известна с факта, че е сред основателите на организираното женско движение и печат в България. След установяването си заедно със съпруга си Димитър Благоеви във Велико Търново в края на ХІХ век тя става учителка в прочутата Девическа гимназия.
Наред с професионалната и обществената си заетост Вела Благоева се справя отлично като съпруга и майка на четири деца, които възпитава с любов и отговорност.
Бележитата ни съгражданка умира на 21 юли 1921 г., оставяйки добър спомен както с живота си, така и със своята многообразна народополезна дейност.
Вела Благоева е педагог новатор. В своите статии отделя специално внимание на водещата роля на майката в семейството и възпитанието на децата, на предучилищното възпитание в детските градини и на значението им за създаване на трудови навици, на необходимостта от физическо възпитание като средство за морално възпитание на децата. Вела Благоева се обявява против грубото посегателство над детската личност и незачитането на детската природа. Тя е против системата, която убива инициативата и любознателността на учениците.
„Най-доброто възпитание се основава на взаимно доверие и откровеност”. Този завет ни оставя мъдрата и уважавана търновска учителка Вела Благоева.

ИЗГОТВИЛИ,
Старши учител Галинка Николова
Старши учител Каролина Микинска
Старши учител Даниела Солакова

Share

Големина на шрифта

 

 

Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
719
1622
18135

Вашето IP: 3.236.83.14

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.