logo

Документи

 1. Правилник за дейността на СУ "Вела Благоева"
 2. Стратегия за развитие на СУ "Вела Благоева"
 3. Годишен план за дейността на СУ "Вела Благоева" през учебната 2022/2023 г.
 4. Програмна система на подготвителната група в училището за учебната 2022/2023 г.
 5. Организация на учебния ден в СУ "Вела Благоева за учебната 2022/2023 година
 6. Пропускателен  режим
 7. Училищни учебни планове за: 
  I клас, II клас, III клас, IV класV клас, VI класVII класVIII-X клас, XI-XII клас
 8. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на на децата и учениците от уязвимите групи
 10. Училищни мерки за повишаване качеството на образованието
 11. Училищна програма за гражданско и патриотично образование
 12. Етичен кодекс на СУ "Вела Благоева" в сила до 10.5.2022 г.
 13. Етичен кодекс на СУ "Вела Благоева" в сила от 11.5.2022 г.
 14. Практически насоки за действие при инцидент
 15. График на консултациите през първи срок на учебната 2022/2023 г.
 16. График на контролните за I - IV клас
 17. График на контролните и класните за V - XII клас
 18. График на дейностите педагогическия съветник
 19. График на психолога
 20. График на ресурсния учител Ан. Георгиева
 21. График на ресурсния учител Ст. Кенов
 22. График на часовете на логопеда
 23. График на групите за занимания по интереси и извънкласни дейности
 24. Статут на училищния ученически омбудсман
 25. Правила за отпускане на стипендии на учениците  от СУ "Вела Благоева" след завършване на основно образование
 26. План БДП
 27. Предлагани занимания по интереси за учебната 2022/2023 година
 28. Предстоящи обучения

 

 

Share

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
154
384
19204

Вашето IP: 3.236.47.240

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.