logo

Документи

 1. Правилник за дейността на СУ "Вела Благоева"
 2. Стратегия за развитие на СУ "Вела Благоева"
 3. Годишен план и правила за дейността на СУ "Вела Благоева" през учебната 2021/2022 г.
 4. Програмна система на подготвителната група в училището за учебната 2021/2022 г.
 5. Дневно разписание на СУ "Вела Благоева за учебната 2021/2022 година
 6. Пропускателен  режим
 7. Училищни учебни планове за I-IV класза V-VII клас,  за VIII-XII клас
 8. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на на децата и учениците от уязвимите групи
 10. Училищни мерки за повишаване качеството на образованието
 11. Училищна програма за гражданско и патриотично образование
 12. Етичен кодекс на СУ "Вела Благоева"
 13. Практически насоки за действие при инцидент
 14. График на консултациите
 15. График на контролните за I - IV клас
 16. График на контролните и класните за V - XII клас
 17. График на дейностите педагогическия съветник
 18. График на психолога
 19. График на ресурсния учител за I-IV клас
 20. График на ресурсния учител за V-XII клас
 21. График на часовете на логопеда
 22. Статут на училищния ученически омбудсман
 23. Правила за отпускане на стипендии на учениците  от СУ "Вела Благоева" след завършване на основно образование
 24. План БДП

 

 

Share

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
18
673
17688

Вашето IP: 3.236.239.91

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.