logo

Ръководство

Ангел Янчев
Длъжност: директор
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, история и география, политология
Квалификация: V  ПКС 
Чужди езици: английски, руски
Компютърна грамотност: MS Office, Internet
Публикации:„Втората световна война и Холокостът”, сп. Епохи, кн. 1, 1996 г. Велико Търново
„Конференцията във Ванзее и Холокостът”, сп. Студентски изследвания, 2000 г., Велико Търново
„Голямата екскурзия” от 1989 г. в спомените на етническите турци”, Enjoying Teaching. Oral History in the Classroom (in Bulgarian), 2007 г., София)

Интереси: гражданско общество, информационни технологии
Награди“Най-добър социален партньор – директор на годината” на Синдиката на българските учители за 2011 г.
"Свети Иван Рилски" на МОН за 2016 г.
Описание правомощията на директора

 

Зорница Маринова

Длъжност: заместник-директор
Образование: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, начална училищна педагогика
Квалификация: ІІ  ПКС  -  ИПКУ „Анастасия Тошева” гр. Стара Загора
Чужди езици :руски, английски
Компютърна грамотност : MS Windows, MS Excel , MS Word, Internet
Интереси: книги, музика, интернет, медицина, кино

 

Зорница Вичева

Длъжност: заместник-директор
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“ - Начална училищна педагогика и чужд език - бакалавър; Предучилищна и начална училищна педагогика - магистър
Квалификация: Пета професионално-квалификационна степен
Чужд език: английски език
Компютърна грамотност: Базови и специфични компютърни умения    Публикации: "Интерактивни методи на обучение", сборник с добри практики, изд. Слово, 2016 г.; "Развитие на умения за работа в екип в часовете по английски език на основна образователна степен",изд. на ВТУ, 2019г. ; "Формиране на комуникативни умения чрез "Apps" в ранното чуждоезиково обучение, сборник с добри практики, изд. Слово, 2019 г.                                                                                  Интереси:  изкуство, музика

 

Ердинч Илхан

Длъжност: заместник-директор
Образование: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Психология (бакалавър); Социална психология (магистър); Доктор по Социална психология
Чужди езици: руски език, турски език, английски език
Компютърна грамотност: Windows, Microsoft Officel, Internet
Публикации: в студентско списание "Перспективи":
„Толерантни ли са българите към другостта ", „Образованието е най-ценното богатство…", бр.1 и бр.2, 2013 г.; „Вярата в успеха е вяра в живота” (Зигмунд Фройд), „Съвременни технологични зависимости”, бр.1 и бр.2, 2015 г.
„Методи за интеграция на деца с увреждания” - БСУ, 2015 г.
„Случаят… през призмата на индивидуалната и позитивната психотерапия”,
„Влиянието на спорта върху развитието на мотивацията при деца от институции„ - научна конференция „20 години Философски факултет” на ВТУ, 2015 г.
"Ролята на психологията в спорта " - Личност. Спорт. Мотивация. НСА "В. Левски"; „Семейства с репродуктини проблеми – тенденции и перспективи” - БСУ, 2016 г.
„Аз – образ и професионална ориентация 5-7 клас”, „Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (Не)извървян”, „Пътят на младия професионалист”, „Спортните дейности като фактор за ресоциализация на децата от институции”, конференции, ВТУ, Философски факултет, 2017 г. и други.
 
Интереси: спорт, книги, детско-юношеска психология, консултиране, народни танци

Share

Големина на шрифта

 

 

Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
561
941
27408

Вашето IP: 3.235.20.185

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.