logo

ПРИЕМ В СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА"

ПРИЕТИ ДЕЦА НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Класирането за първи клас е публикувано на страницата:
https://priem.veliko-tarnovo.bg/ratingSchool/7

Деветдесет и шест ученици ще приеме СУ „Вела Благоева“, които ще бъдат разпределени в 4 паралелки с 4 групи за целодневна организация на учебния ден.

Записването ще се извършва в сградата на училището, кабинет № 212 на втория етаж (Център за библиотечно и информационно обслужване) по следния график:
 - 3 юни 2024 година (понеделник) от 09:00 часа до 18:00 часа;
 - 4 и 5 юни (вторник и сряда) от 08:00 часа до 18:00 часа;
 - 6 юни (четвъртък) от 08:00 до 17:00 часа.

За записване родителят/настойникът представя в училището:
 - своя лична карта (за удостоверяване) и акт за раждане на детето;
 - удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група;
 - документи, удостоверяващи допълнителни критерии за класиране (ако са заявени). Протокол от ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, документ от регионалния център за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП.

Заявлението за записване е по образец на Община Велико Търново и се разпечатва от служител на училището.

 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025

СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“
предлага прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година
ПРОФИЛ „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“

Профилиращите предмети:
История и цивилизации, 
Философия.

Задължителни модули по философия - „История на идеите", „Философия и ценности", Култура на мисленето", „Социална психология", „Философия и политика", „Психология на личността". В часовете по история учениците ще се занимават с култура и духовност, човек и общество, власт и институции.

Разширено изучаване на Английски език в VIII клас 
Обучение по Испански език/Немски език от VIII клас

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2024/2025 година в област Велико Търново
График на дейностите по приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.
Указание за online кандидатстване след VII клас

Записване на приетите в СУ "Вела Благоева" ученици за VIII клас на учебната 2024/2025 г. ще се извършва в канцеларията на училището (втори етаж), кабинет 225 от 8:00 до 13:30 и от 14:00 до 16:00 часа на:

15, 16 и 17 юли 2024 г. за приетите на първо класиране;
22, 23 и 24 юли 2024 г. за приетите на второ класиране;
31 юли и 1 август 2024 г. за приетите на трето класиране;
8 и 9 август 2024 г. за приетите на четвърто класиране.

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА В ПОДГОТВИТЕЛНА (ПРЕДУЧИЛИЩНА) ГРУПА ЗА 5 И 6 ГОДИШНИ ДЕЦА.

Обучението в подготвителната група се осъществява от висококвалифициран учител и е съобразено с държавните образователни изисквания. Приоритет за нас е децата да се възпитават в духа на българските ценности и традиции. Чрез обучението си в подготвителна група децата придобиват самочувствие и увереност в собствените си сили и умение за самооценка, което е гаранция за успешен старт в първи клас.

Стаята на подготвителната група е обновена и се намира на първия етаж, в обединено пространство с кабинетите на първи клас. Това създава условия за плавен преход и адаптация на децата към живота в училище. Използва се и класната стая на открито, която е в непосредствена близост. При необходимост на разположение на децата са ЛОГОПЕД, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК и РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ, чиито кабинети са до стаята на подготвителната група. Ежедневно на разположение на децата е медицинския специалист в училище.

 За децата са осигурени допълнителни дейности:

  • народни танци
  • занимателна математика
  • рисуване
  • Ежедневна здравословна закуска – млечни продукти и/или плод
  • Възможност за обедно хранене с избор от две менюта на различни доставчици. 

График на дейностите: Обучението е полудневно и се осъществява от 8:00 до 14:00 ч. Подготвителната група няма ваканции между 15 септември и 31 май.

В подготвителната група се приемат деца, които през 2024 г. навършват 5 или 6 години. Прием на документи до 28 юни 2024 г. Родителска среща на 2 септември 2024 г. Родителите и децата могат да разгледат училищната сграда всеки работен ден, без предварително записване. Необходими документи за записване: - Заявление по образец на Община Велико Търново; - Удостоверение за раждане на детето (училището ще направи копие на документа). Документите се приемат в канцеларията на училището в кабинет № 225 всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

Големина на шрифта

 

 

Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
938
1091
14936

Вашето IP: 3.236.112.70

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.