ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Заявления за участване в приема се подават на сайта: https://infopriem.mon.bg/ за първо класиране от 5 до 7 юли 2022 г. В служебните бележки (за изпитите) е написан адресът на сайта и необходимите данни за вход на ученика.

Документи за записване на приетите ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 година профил "Обществени науки" в СУ "Вела Благоева" ще  се приемат от 8:00 до 16:30 часа в канцеларията на училището - стая 225,  в дните посочени в графика за записване след всеки етап от класирането.

На 4 юли 2022 г. от 9:30 часа до градинката на старши учител Кристина Ганева ще се връчват свидетелствата за завършено основно образование на учениците от VII клас.