logo

ПРИЕМ В СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА"

ПРИЕТИ ДЕЦА НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Класирането за първи клас е публикувано на страницата:

https://priem.veliko-tarnovo.bg/ratingSchool/7

Деветдесет и шест ученици ще приеме СУ „Вела Благоева“,  които ще бъдат разпределени в 4 паралелки с 4 групи за целодневна организация на учебния ден.

Записването ще се извършва в сградата на училището, кабинет №212 на втория етаж (Център за библиотечно и информационно обслужване) по следния график:

1 юни 2022 година (сряда) от 09:00 часа до 18:00 часа;

2, 3 и 6  юни ( четвъртък, петък и понеделник) от 08:00 часа до 18:00 часа;

7 юни  (вторник) от 08:00  до 17:00 часа;

За записване родителят/настойникът представя в училището:

- своя лична карта (за удостоверяване)  и акт за раждане на детето;

- удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група;

- документи, удостоверяващи допълнителни критерии за класиране (ако са заявени). Протокол ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, документ от регионалния център за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП.

Заявлението за записване е по образец на Община Велико Търново и се разпечатва от служител на училището.

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

предлага прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година

ПРОФИЛ „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“

Профилиращите предмети:
История и цивилизации, 
Философия.

Задължителни модули по философия - „История на идеите", „Философия и ценности", Култура на мисленето", „Социална психология", „Философия и политика", „Психология на личността". В часовете по история учениците ще се занимават с култура и духовност, човек и общество, власт и институции.

Разширено изучаване на Английски език в VIII клас 
Обучение по Испански език/Китайски език от VIII клас

Заповед за утвърждаване на график на дейностите за приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 г.

Заповед за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2022/2023 г.

 

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
130
384
19180

Вашето IP: 3.236.47.240

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.