logo

ПРИЕМ В СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА"

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ЗАПИСВА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

СУ „Вела Благоева“ продължава да записва деца на 5 и 6 годишна възраст в

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА  за учебната 2023-2024 година.

 

Предлагаме обучение от високо квалифициран педагогически специалист с

богат опит в работата с деца в предучилищна възраст. Госпожа Красимира

Кабакчиева е със специалност предучилищна педагогика и магистърска

степен по психология. Специализирала е в областта на изобразителното

изкуство и притежава втора квалификационна степен.

 

Групата е полудневна и осигурява плавен преход и адаптация към училищната

среда и първи клас. За нас е важно децата да се възпитават в духа на българските

ценности и традиции. Акцентираме върху развитие на творческия потенциал и

себеизявата.

 

За нас е важно децата да се хранят здравословно – ежедневно за тях е осигурена

млечна или плодова закуска. Има възможност за обедно хранене по желание на

родителите.

 

Родителите могат да посетят училище, да видят стаята на подготвителната група и

да разговарят с госпожа Кабакчиева след уговорена среща на телефон 0896 321709.

 

Заявления се приемат в канцеларията на училището всеки работен ден от 8:00 до

16:30 часа.

Необходими документи:

-        заявление по образец;

-        копие от акт за раждане на детето;

ПРИЕТИ ДЕЦА НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024


Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Класирането за първи клас е публикувано на страницата:

https://priem.veliko-tarnovo.bg/ratingSchool/7

Деветдесет и шест ученици ще приеме СУ „Вела Благоева“, които ще бъдат разпределени в 4 паралелки с 4 групи за целодневна организация на учебния ден.

Записването ще се извършва в сградата на училището, кабинет № 212 на втория етаж (Център за библиотечно и информационно обслужване) по следния график:
 - 1 юни 2023 година (четвъртък) от 09:00 часа до 18:00 часа;
 - 2, 5 и 6 юни ( петък, понеделник и вторник) от 08:00 часа до 18:00 часа;
 - 7 юни (сряда) от 08:00 до 17:00 часа;

За записване родителят/настойникът представя в училището:
- своя лична карта (за удостоверяване) и акт за раждане на детето;
- удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група;
- документи, удостоверяващи допълнителни критерии за класиране (ако са заявени). Протокол от ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, документ от регионалния център за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП.

Заявлението за записване е по образец на Община Велико Търново и се разпечатва от служител на училището.

 

Прием в пети клас заучебната 2023/2024 година

Заповед за прием в пети клас за учебната 2023/2024 година

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

предлага прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година

ПРОФИЛ „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“

Профилиращите предмети:
История и цивилизации, 
Философия.

Задължителни модули по философия - „История на идеите", „Философия и ценности", Култура на мисленето", „Социална психология", „Философия и политика", „Психология на личността". В часовете по история учениците ще се занимават с култура и духовност,                        човек и общество, власт и институции.

Разширено изучаване на Английски език в VIII клас 
Обучение по Испански език/Немски език от VIII клас

Заповед за утвърждаване на график на дейностите за приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 г.

Заповед за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2023/2024 г.

Големина на шрифта

 

 

Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
134
575
8180

Вашето IP: 3.239.2.192

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.