logo

ПРИЕМ В СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА"

Прием на ученици за VIII клас след трето класиране за учебната 2021/2022 година

Свободни места за прием в VIII клас, профил "Обществени науки" за учебната 2021/2022 година  - 18.

Документи се приемат до 10.09.2021 г. в канцеларията на училището, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа.

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Заявления за участване в приема се подават на сайта: https://priem.mon.bg/
В служебните бележки (за изпитите и за резултатите) е написан адреса на сайта и необходимите данни за вход на седмокласника - входящ номер и код за достъп.

Документии за записване на приетите ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година профил "Обществени науки" ще  се приемат от 8:00 до 16:30 часа в канцеларията на училището - стая 225,  в дните посочени в графика за записване след всеки етап от класирането.

На 01.07.2021 г. от 18:00 часа до градинката пред северен вход на топлата връзка ще се връчват свидетелствата за завършено основно образование на учениците от VII клас. На същото място след това ще се проведе среща с родителите на седмокласниците за разясняване на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2021 – 2022 година.

  

СПИСЪК С ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ДЕЦА ЗА I КЛАС В СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СПИСЪК С ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ДЕЦА ЗА I КЛАС В СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Класирането на заявленията за първи клас е публикувано и на страницата https://priem.veliko-tarnovo.bg/ . Деветдесет и шест ученици ще приеме СУ „Вела Благоева“, които ще бъдат разпределени в 4 паралелки с 4 групи за целодневна организация на учебния ден.

Записването ще се извършва в сградата на училището, кабинет №212 на втория етаж (Център за библиотечно и информационно обслужване) по следния график:
- 7 юни 2021 година (понеделник) от 09:00 часа до 18:00 часа;
- 8 юни от 08:00 часа до 18:00 часа;
- 9 юни (патронен празник на училището) от 08:00 до 09:00 часа и от 13:00 часа до 18:00 часа;
- 10 юни от 08:00 часа до 18:00 часа;
- 11 юни от 08:00 часа до 17:00.
 
За записване родителят/настойникът представя в училището
- своя лична карта и акт за раждане на детето;
- удостоверение за задължително предучилищно образование или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група;
- документи, удостоверяващи допълнителни критерии за класиране (ако са заявени). Протокол ЛКК, експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, документ от регионалния център за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП.
Заявлението за записване е по образец на Община Велико Търново и се разпечатва от служител на училището.
 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
 
Шест (6) са свободните места в СУ "Вела Благоева" за първи клас на учебната 2021/2022 година.
Заявления за кандидатстване за второ класиране могат да бъдат подавани отново по електронен път в системата 
https://priem.veliko-tarnovo.bg/
от 10:00 часа на 15 юни до 23:59 часа на 21 юни 2021 г.
Ако дете не е класирано на първо класиране, то участва със същия входящ номер. Редакции на данните в заявлението могат да се правят до 21 юни 2021 г.
 
Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 25 юни 2021 г.
 
Деветдесет деца са записани и ще бъдат разпределени в 4 паралелки. Родителска среща за разясняване на целодневната организация на учебния ден ще се проведе на 30 юни 2021 година от 18:00 часа. Мястото на срещата ще се уточни допълнително.
 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

предлага прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година

ПРОФИЛ „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“

Профилиращите предмети:
История и цивилизации, 
Философия, 
Английски език,
География и икономика.

Задължителни модули по философия - „История на идеите", „Философия и ценности", Култура на мисленето", „Социална психология", „Философия и политика", „Психология на личността". В часовете по история учениците ще се занимават с култура и духовност, човек и общество, власт и институции.

Разширено изучаване на Английски език в VIII клас 
Обучение по Испански език от VIII клас

Заповед за определяне на дати за изпитите от НВО и график на дейностите за организацията им и за приемане на ученици в неспециализираните училища за учебната 2020/2021 г.

Заповед за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2020/2021 г.

 

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
526
1001
19911

Вашето IP: 44.192.254.246

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.