logo

Филтър
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ОТ 04 ДО 17 ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА"

  Уважаеми родители и ученици,
  От 4 февруари 2021 г. (четвъртък) до 17 февруари 2021 г. (сряда) се възстановява присъственото обучение на учениците от VII, VIII и XII клас. Учебните часове за тях ще бъдат с нормална продължителност от 08:00 часа, съгласно 
  Организация на учебния ден в сградата на СУ "Вела Благоева" за учебната 2020/2021 г.
  Тези ученици влизат от Северния централен вход като носенето на маски в училищната сграда е задължително.
  Класни стаи на VII клас:
  VIIА - кабинет 311;   VIIБ - кабинет 312;   VIIВ - кабинет 313 (кабинети по математика).
  Класна стая на VIII клас - кабинет 407  (география),  на XII клас - кабинет 402 (испански език).
  От 04 февруари 2021 г. учениците от V, VI, IX, X и XI клас продължават обучението си в Teams, съгласно
  Организацията на учебния ден от разстояние в електронна среда на училището (както досега от 30 ноември 2020 г.). 
  Децата от подготвителната група и учениците от I до IV клас продължават да се обучават в сградата както досега, но ще влизат и излизат само от югоизточния вход на крилото на начален етап.
  Очакваме V, X и XI клас на 18 февруари 2021 г. в училищната сграда, а VI и IX клас на 04 март 2021 г.
   
 • 1 И 2 МАРТ ЩЕ БЪДАТ НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

  1 И 2 МАРТ 2018 Г. (ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК) СЕ ОБЯВЯВАТ ЗА НЕУЧЕБНИ ЗА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО със заповед на кмета инженер Даниел Панов.  

  Мярката е превантивна, поради предстоящото влошаване на климатичните условия - ниски температури и заледявания.

  https://www.facebook.com/vt.kmet

  Учебните занятия ще се възстановят на 6 март 2018 г. (вторник) с утвърдената програма за втория учебен срок.

   

 • ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

  До 23 февруари 2015 година  в канцеларията на училището, стая 225, се приемат документи за стипендии за втория срок на учебна 2014/2015 година. За стипендии имат право да кандидатстват учениците от девети до дванадесети клас.
  Правила за отпускане на стипендии на учениците от СОУ „Вела Благоева” след завършване на основно образование.

 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

  От 17.02.2014 г. (понеделник), за учениците от V до XII клас се възстановява кабинетната система на обучение. Часовете ще се провеждат по обичайния за училището начин в кабинетите на учителите по съответните предмети. Ремонтните дейности продължават само в Големия физкултурен салон и кабинет №219 по Български език и литература на старши учител Катя Бакалова.  Временно паралелките от V до XII клас ще продължат да провеждат часовете по Физическо възпитание и спорт само в Малкия физкултурен салон и на открито. Старши учител Катя Бакалова ще провежда часовете си в кабинет №403, а занятията по руски език на Маргарита Воденичарова ще бъдат в кабинет №319. Часовете по информационни технологии продължават да се провеждат в кабинети 302 и 214

  За учениците от I до IV клас и децата от подготвителната група няма промяна на кабинетите, в които провеждат обучението си. Часовете по физическо възпитание и спорт на старши учител Светлана Атанасова отново ще бъдат в кабинет №118 и на открито.

  Вижте актуалното седмичното разписание в сила от 17.02.2014 г.

 • УЧЕНИЦИ ОТ СОУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА” СЕ ПОКЛОНИХА ПРЕД АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

  Десетки великотърновци сведоха глава в знак на почит пред паметника на Васил Левски в центъра на града, където днес бе отбелязана 139-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата. Представителна група от ученици на VIA и VIБ клас от СОУ "Вела Благоева", заедно с класните си ръководителки участваха в поклонението.

  За четвърта поредна година старата столица организира общоградко поклонение в памет на Левски на 18 февруари, а не както се отбелязваше преди това - на 19-ти.

  Преподавателят по "Нова българска история" във ВТУ доц. Петко Петков е инициатор на идеята да се почита паметта на Левски на 18-ти, а не на 19 февруари. Историкът обяснява, че през 1916 г., когато България преминава от Юлианския към Грегорианския календар или от стар към нов стил, се приема поправка от 13 дни. За събитията, случили се преди 1 март 1900 г. обаче необходимата поправка е от 12 дни. Това се отнася и за датата на смъртта на Дякона, която по стар стил е 6 февруари 1873 г., но като се прибавят 12 дни - по нов стил става 18 февруари.

  Велико Търново почете Апостола с военен ритуал и заупокойна молитва пред неговия паметник, където въпреки студеното време се събраха не само официални лица, но и много ученици и граждани.

  На поклонението присъстваха народните представители Евгени Стоев и Христо Христов, областният управител Пенчо Пенчев, кметът Даниел Панов, председателят на Общинския съвет Николай Ашиков, начаникът на Националния военен университет бриг. ген. Цветан Харизанов, зам.-ректорът на ВТУ доц. Петко Петков, общински съветници, ръководители на институции.

  Ние българите сме благословени да имаме в историята си личност като Васил Левски, каза в словото си кметът Даниел Панов. Целият си съзнателен живот Левски отдаде на каузата българският народ да си възвърне свободата и независимостта. Неговият живот, модел на поведение и отдаденост на кузата България са основание да се наричаме гордо и достойно българи, подчерта градоначалникът.

  Дарик нюз, В. Търново

 • ОТ 13.02.2012 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ

  От понеделник, 13.02.2012 г., учебните занятия се възстановяват. Учебните часове ще започнат от 08:00 часа по утвърдения дневен режим:

  – 35 минути за учениците от I и II клас;

  – 40 минути за учениците от III и IV клас;

  – 45 минути за учениците от V до XI клас.

 • ОЛИМПИАДАТА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ГРАФИК

  Олимпиадата по география и икономика ще се проведе по график на 11 февруари 2012 г. (събота) от 9:00 часа. Учениците, които са заявили участие в нея да бъдат в сградата училището не по-късно от 8:45 часа.

 • НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 08.02.2012 Г. ДО 10.02.2012 Г., ЗА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ НАРЕДИ МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

  Министърът на образованието младежта и науката нареди неучебни дни за училищата в България за времето от 08.02.2012 г. до 10.02.2012 г. Учебните занятия са отменени заради тежката зимна обстановка.
  За допълнителна информация следете сайта на училището и местните медии.

 • УЧИТЕЛИ ОТ СОУ “В. БЛАГОЕВА” ПРЕДСТАВИХА В ЛОВЕЧ СВОЯ ОПИТ В РАБОТАТА С РОДИТЕЛИ

  Учители от СОУ “Вела Благоева” във Велико Търново представиха своя успешен опит в работата си с родителите пред специалисти и педагози от цялата страна. Преподавателките по биология и химия Розалия Димкова и Кристина Ганева участваха в конференция по отговорно родителство, организирана” от сдружение “Екомисия 21 век”. Форумът е завършващ етап от проект “Електронно училище за родители”, финансиран от Европейския социален фонд и ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Инициативата е част от плана на социалните услуги за Ловеч.
  Търновските учители споделиха със своите колеги как са успели да включат родителите в училищния проект. Те представиха политиката на “Вела Благоева” в областта на партнирането с родителите, като успешен модел в проектно базирано обучение. Майките и татковците са участвали активно в обучителни сесии, на които са дискутирали типовете родителско поведение, тактики за справяне с проблемни ситуации, очаквания на родителите и децата. Не са пропуснати темите за идеалния родител и идеалното дете, ролята на семействата, предизвикателствата и причините за конфликти. Това става в рамките на проектите “Моят свят”, “Заедно във възрастта на любовта”, реализирани по програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” със средства от Фонда за население на ООН и “Угаси цигарата” на здравното министерство. Това включване на родителите беше една от причините и трите проекта да получат национална награда за най-високо качество.
  “Партньоството между родители, учители и ученици е най-прекият път към постигане на желания резултат, а включването на родителите е един от индикаторите за качество на образованието”, сподели Розалия Димкова.
  Презентацията предизвика интересът на всички присъстващи, сред които сдружения, читалища, фондции, Асоциация родители, УНИЦЕФ.
  Кристина Ганева и Розалия Димкова имат намерение да представят резултатите от участието си в конференцията на следващата среща в клуб „Активно учителство”, който функционира в училището и е създаден с експертната и финансова помощ на Фонадация Институт Отворено общество. Те ще споделят добрият опит на едно софийско училище и неговият педагогически съветник в работата с родителите. 
  Златина ДИМИТРОВА, в. Янтра днес

 • ПРОМЯНА НА РАЗПИСАНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06.02.2012 г. ДО 10.02.2012 г.

  1. Учебните часове от 06.02.2012 г. (понеделник) до 10.02.2012 г. (петък) ще се проведат при следното разписание за учениците от І до ХІ клас:

  1. час -   9:00 – 9:30 ч.;

  2. час -   9:40 – 10:10 ч.;

  3. час - 10:20 – 10:50 ч.;

  4. час - 11:00 – 11:30 ч.;

  5. час - 11:40 – 12:10 ч.;

  6. час - 12:20 – 12:50 ч.;

  7. час - 13:00 – 13:30 ч.

   

  2. Образователно-възпитателните дейности в полуинтернатните групи (занимални) от 06.02.2012 г. (понеделник) до 10.02.2012 г. (петък) ще се проведат при следното разписание:

  12:10 – 16:30 ч.

  3. Сутрешното хранене за учениците от I до IV клас и децата от подготвителната група ще се осъществи във времето между 8:30 ч. до 09:40 ч.


  4. Дежурни начални учители ще бъдат в училището от 8:00 часа, а възпитателите от 11:30 часа.


  5. "Пешеходният автобус" ще потегли от първата си спирка в квартал "Зона В" в 8:10 часа със старши учители Теодора Тодорова и Галя Димитрова.

 • СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА II УЧЕБЕН СРОК

 • Театърът е магия

  Tеатърът е магия, на която трудно може да се устои - споделиха с нас участниците в СИП  "Театър", след посещението си на спектакъла "Хубавата Елена" в МДТ "Константин Кисимов". Музиката, танците и великолепната актьорска игра заредиха учениците с чудесно настроение, но им подсказаха и идеи за музикално и сценично оформление, костюми, декори.

  Тези идеи са изключително полезни в работата им по проекта "Европейските деца на една сцена", секторна програма "Коменски", програма "Учене през   целия живот". Вижте повече информация и снимки в секция ПРОЕКТИ.


 • Следобед в училище е забавно и приятно

  От началото на месец януари малчуганите от първи клас, които целодневно са в СОУ "В. Благоева" провеждат заниманията по интереси следобед: наука, спорт, изкуство, образователни и занимателни игри. Полуинтернатните групи провеждат тези часове в голяма и уютна СТАЯ ЗА ДЕЙНОСТИ, оборудвана със средства по проект от Национална програма на МОМН „Училището – територия на учениците”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”. Вижте повече в секция ПРОЕКТИ.

 • Третокласниците втори на прегледа на английския театър

  Седемнадесет групи от училищата в региона участваха в прегледа на Английския театър, състоял се на 11.02.2011 г. Малчуганите от трети клас на СОУ "Вела Благоева" спечелиха второ място в своята възрастова група и получиха награди от Оксфорд център.

  Вижте повече информация и снимки от събитието в секцията Състезания и конкурси.

 • Какво ново при "Откривателите на тайната на зеления глобус"

  На 07.02.2011 г. учениците от шести клас представиха продуктите от изследователската си дейност по проекта „Откриватели на тайната на Зеления глобус”, свързани с климатичните промени. Как и защо се променя климата, можем ли с начина си на живот да му повлияем, са част от въпросите, на които учениците отговаряха в часовете по природознание и в свободното си време. Вижте повече в секция ПРОЕКТИ.

   

 • Мисли преди да ка4и6!

  На  9 февруари 2010 г. Националният център за безопасен интернет, координиран от Фондация „Приложни изследвания и комуникации”, обяви старта в България на общоевропейската кампания „Мисли преди да ка4и6” на национална кръгла маса в Пресклуба на БТА, съорганизирана заедно с Майкрософт България и Държавната агенция за закрила на детето.
  Координаторът на Центъра за безопасен Интернет Георги Апостолов съобщи, че седмият Ден за безопасен Интернет се отбелязва в повече от 60 страни в цял свят на всичките пет континента – от Канада до Южна Корея, от Русия до Кения и от всичките  27 страни от Европейския съюз. Той цитира еврокомисаря за информационно общество и медии Вивиан Рединг – патрон на празника, че „трафикът на сайтовете-социални мрежи нарасна неимоверно през последните три години. Поради това нараства и нашата отговорност като европейци да направим онлайн света безопасна и сигурна среда.” 

  Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани заяви, че ДАЗД като държавна институция е отговорна и силно загрижена за безопасността на децата в Интернет. Затова гя ще участва във всички кампании, насочени към децата и родителите, за да се повишава информираността им за новите технологии и правилното поведение в Интернет.
 • Демонстрации на тенис на корт в СУ "Вела Благоева" - инициатива на училището и спортен център "Хемус"

  Демонстрации по тенис на корт провеждат днес в училището треньори от Спортен център "Хемус". Различни часове по физическо след поредицата от спортни успехи на Григор Димитров!.

   

 • РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА И ОТ I ДО XII КЛАС

  На 25 февруари 2015 година, от 18:00 часа, ще се проведе родителска среща за подготвителната група и паралелките от I до XII клас на СОУ "Вела Благоева". Родителската среща ще се проведе по паралелки в класните стаи:

  Списък на класните ръководители и класните стаи по паралелки

 • РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ОТ I ДО XII КЛАС

  На 25 февруари 2015 година, от 18:00 часа, ще се проведе родителска среща за подготвителната група и паралелките от I до XII клас на СОУ "Вела Благоева". Родителската среща ще се проведе по паралелки в класните стаи:

  Списък на класните ръководители и класните стаи по паралелки

 • МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ НА СОУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА” ПРЕДЛАГАТ ИЗРАБОТЕНИ ОТ ТЯХ МАРТЕНИЦИ И КАРТИЧКИ

  320 мартеници, повече от 100 картички за пролетта и различни грамоти за празника на жената изработиха през последните седмици младите предприемачи от СОУ “Вела Благоева” във Велико Търново. Всяко от изделията е оригинално и ценно, защото е изработено с желание, старание и прецизност в часовете по предприемачество на гимназистите.


  Изделията се предлагат на специални щандове в училището. Те са дела на акционерите в двете учебни компании. В “Боляри” са ангажирани деветокласници, а във “Виктория” своите познания за бизнеса усъвършенстват ученици от 11 клас. Техните сувенири са посветени на предстоящите пролетни празници – Баба Марта и Деня на жената. “Всеки ученик прави това, което най-добре умее, а решенията вземаме заедно. Така те се учат на практика да бъдат предприемчиви и дори грешките да превръщат в идеи”, сподели учителката по икономика Ивалина Климентинова.

  На 7 март представители на двете учебни фирми ще посетят Дома за стари хора “Венета Ботева”, за да ги поздравят за празниците, да им подарят радост и внимание. Освен това деца и възрастни ще обменят идеи за великденските сувенири, които смятат да изработят, ще видят какво майсторят по-опитните обитатели на дома.
  Златина ДИМИТРОВА

 • УЧЕНИЦИ ОТ КЛУБ ECOLIVE ПРИ СОУ “ВЕЛА БЛАГОЕВА” ПОСЕТИХА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА РИОСВ

  На 23 януари 2013 г.  ученици от 5-ти и 6-ти клас на СОУ “Вела Благоева” посетиха информационния център на инспекцията във връзка с работата им в клуб ECOLIVE по проект УСПЕХ.

  По време на посещението те имаха възможност да разгледат изложбите от рисунки и от предмети, изработени от отпадъчни материали, които участваха в конкурса на МОСВ “Обичам природата – и аз участвам” 2012.  Идеите, които получиха, ще бъдат използвани в работата им в клуба.

  РИОСВ - В. Търново

 • СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК В СИЛА ОТ 04.02.2013 ГОДИНА

 • ОТБОРЪТ ПО БАСКЕТБОЛ МОМИЧЕТА, V -VII КЛАС НА СОУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА" СТАНА ОБЩИНСКИ ПЪРВЕНЕЦ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ ЗА 2012 г.

  Отборът по баскетбол момичета от V до VII клас на СОУ "Вела Благоева" стана общински първенец на Ученическите игри, проведени на 21.02.2012 г.в зала "Ивайло", гр. В.Търново.

 • ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV И V КЛАС НА ОБЛАСТНИЯ ПРЕГЛЕД НА ДЕТСКИТЕ И ЮНОШЕСКИТЕ ТЕАТРИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

  На 22.02.2012 г. се проведе Областен преглед на Английския театър, организиран от  г-жа Милка Михайлова, старши експерт от РИО В. Търново. В оспорвана надпревара участваха около 400 ученици в три възрастови групи от цялата област, които се въплътиха в роли от любимите си приказни герои, а шестчленно жури оценяваше талантите.


  Малчуганите от СОУ „Вела Благоева” показаха своите невероятни артистични умения. Възпитаниците на г-жа Дянкова от IVВ клас драматизираха приказката „Щурец и мравка”, а учениците от IV Б клас с учител г-жа Костова се представиха с приказка „Белоснежка и Червенорозка”. Учениците от пети клас плениха публиката с чудесните си танци. Журито връчи специална грамота на учениците от СОУ „Вела Благоева” за отличното представяне, както и подаръци от Оксфорд Център.

  „Очакваме вашите следващи изяви и успехи в предстоящите състезания на английски език!” – бяха думите на двете учителки след прегледа към щастливите участници в прегледа.

 • КЛУБ "ПРИКАЗЕН СВЯТ" ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ" НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ III В КЛАС ЗАПОЧНА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В СОУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА"

  Клуб"Приказен свят" по проект "Успех" на ученици от III В клас започна своята дейност в СОУ "Вела Благоева". Участниците получиха своите отличителни знаци - стикери с имената на всеки участник от своя учител,споделиха своите очаквания, че ще им бъде интересно, да правят илюстрации, да бъдат самите горои, докато правят драматизации и да се забавляват. Децата с удоволствие слушаха приказката "Галена мома - работна невеста". Преди да чуят втората приказка, "Златното момиче" поискаха сами да се сетят какво е заглавието й. Направиха илюстрации на двете приказки и истински се забавляваха. С удоволствие работиха и нямаха желание да си тръгват.

  "Радвам се, че обстановката е много приятна и децата работят непринудено" - сподели ръководителката на проекта, г-жа Лили Неделчева.

 • УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА” ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА ОТГОВОРНО СЕКСУАЛНО И ЗДРАВНО ПОВЕДЕНИЕ

  На 13.02.2012 г. стартираха занятие на секцията „Сексуално и здравно образование” по програма „УСПЕХ”, финансирана от Министерството на образованието, науката и младежта. В това направление СОУ ”Вела Благоева” продължава традицията да работи съвмесно с родителите за здравето на нашите деца. Факт са вече реализираните проектите „Заедно в света на любовта” и ”Моят свят” по програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” със средства от фонда на ООН за населението, както и ”Угаси цигарата" на Здравното министерство.

  Целта на занятията в секцията е да повиши информираността на младите хора как  по-лесно да опознаят себе си и другите около тях, да повярват в собствените си сили и възможности. Образователният подход, учене чрез опит и преживяване, е насочен към изграждане на знания, нагласи и умения за отговорно сексуално и здравно поведение и превенция на рискови за здравето избори.

  „Задачите за самостоятелна работа” е помагало за учениците за личен размисъл върху определени казуси в рамките на отделните теми от програмата на секцията. Те могат да породят въпроси, обсъждане с учителите, с връстниците, с родителите. И това са нови стъпки в общия ни път.

  в-к Борба

 • РАДИНА РАДЕВА И СИМОНА ПЕТКОВА ОТ IVВ КЛАС СЕ КЛАСИРАХА ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКАТА ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА”

   

  Oт средата на месец декември 2011 г. учениците от СОУ "Вела Благоева" се включиха в ежегодните ученическите Олимпиади. До зимната ваканция в края на месец февруари общинските състезания приключват и най-добре представилите се ученици ще се включат в следващия етап от надпреварата, Областните кръгове на олимпиадите. Очакваме следващите ви победи!

  35 четвъртокласника от СОУ „Вела Благоева” участваха в Общинският кръг на олимпиада „Знам и мога” в края на месец януари. В оспорваната надпревара в рамките на два учебни часа решаваха различни по степен на трудност задачи по български език, математика, човекът и природата, човекът и обществото и гражданско образование. Радина Радева и Симона Петкова от IVВ клас получиха най-висок резултат и се класираха за Областния кръг на олимпиадата.

 • КАТЕРИНА, ИВЕТ, КАЛИНА, ВАЛЕНТИНА И АНДРЕЙ СА ТАЛАНТЛИВИЯТ ОТБОР НА СОУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА”

  БЪДЕЩИ ГОЛЕМИ МАТЕМАТИЦИ И УЧЕНИ, СПОРТИСТИ, ПЕВЦИ И ПИСАТЕЛИ СА ГОРДОСТТА НА СОУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Ивет, Калина, Катерина, Андрей и Валентина са сред тези деца, които доказват, че няма значение дали училището е квартално или е в топ 3 на странните родителски класации. Някой ден тези малчугани ще разнасят славата на България по света, макар засега да носят известност само на своето училище и на родителите си. Те са толкова талантливи, че се лутат между талантите си, правят всичко каквото могат и много често не знаят накъде да насочат целите и мечтите си.

  Андрей, Катето, Ивет, Калина и Валентина.

  МУЗИКАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ПЛОВДИВ, ПЛЕВЕН И КОТЕЛ СЕ ОПИТВАТ ДА ПРИЛАСКАЯТ КАЛИНА ДРУМЕВА
  но чаровната шестокласничка удържа на атаките им, защото… иска да учи икономика и информатика. От което ще спечели Старопрестолната гимназия по икономика, защото момичето иска да учи точно там след година.
  Калина пее в ансамбъл „Българче”. Започнала да пее, когато била само на три години. Освен това в детската градина танцувала. Точно там я открила Галина Иванова, която е ръководител на хора на „Българче”. Сега Калина е солистка на хора и печели награди от различни музикални конкурси. „Нямам мечти в музиката. Не е това, което искам да правя, когато порасна. Обичам математиката и информатиката и там съм също толкова добра, колкото в пеенето”, споделя Калина и така признава, че се е насочила към гимназията по икономика. После обаче веднага казва, че музиката запълва цялото й свободно от уроците време. Изрежда на един дъх фестивалите, които е печелила, но обяснява, че особено държи на наградите си от Стара Загора и Котел. Две трети места е печелила Калина от „Орфеево изворче” в Стара Загора, а в Котел е била само победител. „Там е най-важно за мен да ме оценят, затова се радвам на тези първи места. Сега отново се подготвям за конкурса в Котел. А и в Стара Загора пак ще отида”, казва Калина. Тя има зад гърба си турнета в Сърбия, Италия, Унгария, на които тръгнала от 2009 г.
  Признава, че обича да пее българските народни песни за любовта и че любимата й песен е „Вода” на Елица и Стунджи, макар тя да не попада точно в графата фолклор. Няма песен, от която Калина да се страхува, но има бавни мелодии, на които тя отделя повече време и репетиции. „Те се пеят по-бавно и аз повече се притеснявам, когато се явявам на конкурс с бавна песен. Но някъде на втория куплет вече забравям, че се страхувам от сцената и започвам да пея с истинско удоволствие”, казва момичето. И някак между другото вметва, че играе баскетбол. Заразила се някак неусетно и сега се подготвя за предстоящия турнир.

  СПОРТЪТ Е ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ И НА ИВЕТ ТОДОРОВА
  която е само в четвърти клас. Ивет тренира художествена гимнастика при Савина Ганчева, Антоанета Ганчева и Божана Иванова. Радва се особено на златния си медал на обръч, който спечелила на международен турнир в Стара Загора. От там има и един бронзов медал, а от Добрич, където се състезавала с ансамбъла, се върнала със сребро.
  „Много ми харесва и ансамбълът, и да съм индивидуален състезател. Не знам какво бих избрала, ако ме накарат да избирам сега. Обичам тренировките и ходя в залата с удоволствие”, казва Ивет. За първи път се озовала там на пет години. Завели я баба й и майка й, които усетили, че детето има влечение към спорта. Когато става дума за мечтите й, тя категорично сменя посоката. Оказва се, че малката гимнастичка се стреми към звездите в буквалния смисъл. И също с такава страст говори за това, което земята крие. Ивет е запленена от астрономията и археологията и въобще не знае какво иска да учи. Разпознава планетите, учи се да вижда съзвездията и вече е наясно, че да брои звездите е мисия невъзможна. За да слуша за археологията, Ивет понякога ходи на Царевец, Трапезица или „Св. 40 мъченици”.

  МЕЖДУ СПОРТА И МОДАТА СЕ КОЛЕБАЕ ВСЕ ОЩЕ ПЕТОКЛАСНИЧКАТА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА
  До миналата година тя била капитан на отбора по спортна гимнастика „Юначе”. Обаче пораснала и сега не може да участва в него, защото той е само за деца от първи до четвърти клас. „Ние играехме гимнастика, но и танцувахме. Това не е истинската спортна гимнастика, която знаем. Съчетанията са нещо средно между танца и спорта”, казва Валентина. Тя била в първи клас, когато в коридора я спряла треньорката Светлана Атанасова и я поканила в отбора. Момиченцето решило, че няма лошо да опита, отишла и останала.
  Сега обаче Валентина е насочила страстта си към модата. Тя рисува модели и смята, че е добра в това си занимание. Иска да стане дизайнер и запълва празните листи на тетрадките си с идеи за бъдещи колекции.

  МАТЕМАТИКАТА И ЕЗИЦИТЕ СА ЛЮБИМИТЕ ПРЕДМЕТИ НА КАТЕРИНА ТОНЧЕВА
  която е най-малкият член на отбора от таланти в училище „Вела Благоева”. Катето е само във втори клас, но вече има няколко победи в различни математически турнири. Миналата година била първа в национално състезание по точната наука и българския език. На коледния турнир „Черноризец Храбър” тя се справила със задачите толкова добре, че станала втора в своята възрастова група. Казва, че изобщо не й скучно да решава задачи и не се бои от трудните. „Първо опитвам да разбера какво иска от мен задачата и когато вече знам условието, изобщо не е трудно да я реша”, простичко обяснява методиката си на справяне с числата Катето. След това съвсем по детски признава, че не знае каква иска да стане, защото все още от всичко най-много й харесва да играе.
  За разлика от нея

  АНДРЕЙ ВЪРБАНОВ ВЕЧЕ ЗНАЕ, ЧЕ ИСКА ДА УЧИ МАТЕМАТИКА И ЗООЛОГИЯ… ЕДНОВРЕМЕННО
  Е, не знае къде по света това е възможно, обаче е убеден, че с методите на математиката някой ден може да изследва навиците и характера на животните. Андрей е шестокласник и е суперматематикът на гимназията. Последно ходил на състезание в Сандански, а иначе има второ място от турнира „Хитър Петър”, два пъти е побеждавал в „Черноризец Храбър” и още толкова победи има в турнира „Иван Стамболиев” в Стара Загора. Бил е шампион и на Конкурса на четирите града. Отдавна знае как се смята корен квадратен, наясно е със степените, с обратното изчисляване. Сякаш между другото вмъква, че баща му, който е преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, го научил на таблицата за умножение още когато бил петгодишен.
  Сега го мъчи геометрията, няма представа защо, обаче не го привлича да се разправя с фигури. Не го радват и текстовите задачи, защото трябва да си губи времето да ги осмисля. Въпреки това последното му математическо откритие е свързано точно с фигура. „Намерих лицето на квадрат, на който върховете лежат на окръжност. Аз открих по колко трябва да умножа лицето на квадрата, за да получа лицето на кръга”, казва за успеха си Андрей. После минава на зоологията, която в момента го вълнува особено. Обяснява как по формули ще изчислява скоростта, с която тичат животните, и не крие, че мечтае да живее в Китай или Япония, където има развити технологии.
  Междувременно обаче Андрей е започнал да пише бестселър заедно със своя приятел Йордан, който е художник. Историята е за едно момче, което открадва бебе драконче. „Това бебе драконче ще го заведе там, където се намира най-голямото съкровище на света. Но не злато или диаманти, а това съкровище е цялото знание на света”, казва Андрей, който в момента е на вълна фантастика. Любимата му книга е „Приказка без край”, затова и малчуганът се опитва да пише своята приказка така, както си я представя.

  Сашка АЛЕКСАНДРОВА  в. Борба
  сн. авторката

 • МЛАДИ ПОЛИТИЦИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ ОБУЧАВАТ В СОУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА”

  КЛУБОВЕ ЗА МЛАДИ ПОЛИТИЦИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ РАБОТЯТ ОТ ДНЕС В СОУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА” във Велико Търново. И двете миниучилища са направени по програма „Успех”, за която Министерството на образованието, науката и младежта осигурява финансиране.

  Правата на човека, правата на малцинствата, как се отстоява лична позиция са част от темите, които учениците ще дискутират заедно с историка Кина Котларска. Тя ще запознава децата с работата на политиците, с правилата, по които се провеждат избори. Самите възпитаници на СОУ „Вела Благоева” само след няколко месеца ще трябва да организират и направят избори за училищен ученически омбудсман по проект, в който участват четири училища в област Велико Търново. В края на учебната година младите политици ще имат среща и с действащия омбудсман на България Константин Пенчев. Момчета и момичета от 7 до 11 клас са се включили в Клуба на младите политици. Всички те са свободомислещи и много активни ученици с реални качества някой ден да бъдат политици, категоричен е директорът на гимназията Ангел Янчев, който също е изкушен от политиката.

  Малчуганите от началния курс на обучение пък са се включили в училището за млади предприемачи. По време на занятията децата ще се учат да съставят бизнес план и конкретно ще трябва да направят такъв за свой ресторант. След това да напишат меню, да подберат персонал и да направят възможно най-добрата реклама на своето заведение. Децата ще отглеждат цветя, които след това ще продават, ще правят мартеници, великденски сувенири, магнити за хладилник и всички техни произведения ще трябва да намерят приложение в практиката и да бъдат откупени.

  Малчуганите на „Вела Благоева” се занимават с икономика вече няколко години. Тази атрактивна идея стартира с изучаването на предмета „Нашето семейство” в свободноизбираеми часове. Там най-малките учат как се прави семеен бюджет, опознават ролите на родителите вкъщи, професиите в семействата.

  В-к "Борба"

 • Родителска среща за бъдещия I клас

  Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

  Заповядайте на първата родителска среща

  с бъдещите учители на вашите деца

  на 15 март 2011 година от 18 часа

  в учителската стая (III етаж).

 • Втора работна среща по проект "Европейските деца на една сцена"

  Предстои втората работна среща по проект "Европейските деца на една сцена", секторна програма "Коменски", програма "Учене през целия живот". Младите художници имаха задачата да илюстрират "Бълагари от старо време" -  пиесата , която ще бъде представена през Май в гръцкия крад Комотини.

  Сред отличените творби са илюстрациите на Алпай Алиев, Теодора Стоянова и Полина Генчева. Предстои обща изложба в полския град Рибник.

  Участниците в СИП  "Театър", които репетират усилено сцени от пиесата посетиха оперния спектакъл на МДТ „Константин Кисимов” „Хубавата Елена” от Жак Офенбах.


  Музиката, танците и великолепната актьорска игра заредиха учениците с чудесно настроение, но им подсказаха и идеи за музикално и сценично оформление, костюми, декори. Тези идеи са изключително полезни в работата им по проекта.

  След представлението учениците имаха кратка, но вълнуваща среща с актрисата Флора Търпоманова, изпълнила ролята на хубавата Елена. Те я поздравиха за великолепната игра, а тя им пожела бъдещи творчески успехи.Така учениците за пореден път се убедиха, че театърът е магия, на която трудно може да се устои.

 • Сръчни ръчички в четвърти клас

  С помощта на класните си ръководителки четвъртикласниците отново работиха упорита през последните седмици и приготвиха много мартеници и пролетни картички за своите връстници от партньорите по програма "Европейските деца на една сцена". Вложиха много емоции и въображение и резултатите са тези чудесни подаръци.

  Можете да видите как майсторят малчуганите и се забавляват.

 • Следобед в училище учим и се забавляваме

  СТАЯТА ЗА ДЕЙНОСТИ или СТАЯТА ЗА ОТДИХ И ИГРИ, както я наричат малчуганите е оборудвана със средства от проект по Националната програма на МОМН „Училището – територия на учениците”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”. Вижте какво правят там първолаците:

 • Третокласници от СОУ "В. Благоева" участваха в преглед на англиския театър

  Седемнадесет групи от училищата в региона участваха в прегледа на Английския театър, състоял се на 11.02.2011 г. Малчуганите от III Б клас на СОУ "Вела Благоева" спечелиха второ място в своята възрастова група.

  Снимките от представлението любезно бяха предоставени от майки на ученици със съдействието на Теодор от VIII клас - училищния фоторепортер. Учениците бяха поздравени от учителката си по английски език М. Костова и получиха грамотите си от Оксфорт център лично от директорът Ангел Янчев.

 • Можем ли да променяме климата

  На 07.02.2011 г. учениците от шести клас представиха продуктите от изследователската си дейност по проекта „Откриватели на тайната на Зеления глобус”, свързани с климатичните промени.

  За шестолкасниците от СОУ „Вела Благоева” е предизвикателство разкриването на причините за климатичните промени. С помощта на изработените от тях макети, постери, колажи и рисунки, те изразиха посланието си към всички за намаляване на отпечатъка от въглеродния диоксид върху нашата планета. Децата направиха своя избор: да използват енергоспестяващи крушки, да събират отпадъците разделно, да засаждат дръвчета и да не използват торбички за еднократна употреба.

  Това е тяхното послание към съучениците им и към всички хора живеещи в нашия град, в нашата страна и на нашата планета :)

 • Гласувай за Архитектурно-археологически резерват "Царевец" и "Трапезица"

  Кои съкровища на националната памет и историческото ни наследство да бъдат включени в топ 30 на родните светини? Това казвате вие. Резултатите от вота ще бъдат представени в средата на февруари на специална кръгла маса, организирана от в. "Стандарт". Преди това обществен съвет от водещи историци, археолози и експерти в министерствата на културата, икономиката, финансите, регионалното развитие, както и представители на туристическия бранш, ще се произнесе кои от получилите най-много гласове архитектурни паметници биха представлявали интерес за чуждестранни туристи. Защото голямата цел е развитие на културно-историческия туризъм у нас.

  Гласувайте ТУК

 • Откриване на тайната на Българското кисело мляко

  Клуб „Науката – лесна, интересна” по проект „Мое училище, мой избор” – Община Велико Търново
   финансиран от Структурните фондове
  Проект „Откриватели на тайната на зеления глобус” -  Програма Коменски, финансиран от ЦРЧР


  Младите природолюбители от 4 и 7 клас на СОУ ”Вела Благоева” посветиха една от своите обучителни сесии на киселото мляко като обърнаха специално внимание на неговото получаване, химичен състав, лечебни и диетични свойства, както и на факта, че то е една от хилядата причини да се гордеем, че сме българи.
      

  Освен ръководителите на двете секции на клуба Милена Трендафилова и Розалия Димкова и участниците, присъстваха и главния готвач на стола и бабата на Ани от 7 в клас, които споделиха своите тайни при правенето на вкусно домашно кисело мляко.

   

 • Да посрещнем гости от Азия

  Един от уроците за дейности в часовете по география за VII клас е „Да посрещнем гости от Азия”. Чрез ролева игра, при която участниците изпълняват определени роли, при спазване на определени правила няколко ученика представят една азиатска държава. Това изисква работа в екип, предварителна подготовка на екипа, събиране на допълнителна информация, презентиране на костюми, поздрав на езика на народа, който представляват, и др.

  Оценяването на работата на екипите се извършва от домакините - останалите ученици от класа, като включва компетентност, модели на поведение, атрактивност, активност.

  Вижте представянето на Индия от  ученици в VІІ В клас и представянето на Япония от ученици в VІІА клас  на СОУ „Вела Благоева” и сами се уверете в интереса, възможностите, знанията и уменията на участващите в този урок.

  Учител по география и икономика Витан Анчев

 • Проекти през учебната 2008/2009 г.

  ПРОЕКТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА

  Проектът Нашият клас без тютюнев дим беше спечелен от ученици от 7. клас на СОУ "Вела Благоева" в оспорвана конкуренция с много други ученици от страната. От началото на месец април, следим техните инициативи за ограничаване на тютюнопушенето в училище: засаждане на дръвчета в двора, графита на първия етаж, реализиран с помощта на  Калоян от 12 клас и приятеля му Петър - студент по архитектура.
  След ваканцията седмокласниците продължиха с обучения по метода връстници обучават връстници на по-малки деца от 1. до 5. клас, които включват занимателни игри, въпроси и работа в екип. Целта е те да научат за вредите от цигарите и как могат да правят много интересни неща вместо да пушат. Очаквайте мого снимки и видео от цялата им дейност.  
  Повече за дейността им научете от сайта и форума създадени от 7. клас: www.breaktime.dir.bg   www.breaktime.forumi-bg.com

  На 12.09.2008 г стартира проекта This is my town по дейност etwinning, част от секторна програма Коменски. Партньор на СОУ „В. Благоева” е училищ IES HUERTA DEL ROSARIO, Чиклана , Испания. Наскоро се присъедини и училище от Финландия - Halkokarin koulu, ФИНЛАНДИЯ. Целите на проекта са: взаимно изследване на историята, традициите и природата на техните градове. Повече за проекта

  Проекта Красотата като ценност и цената на красотата беше разработен и реализиран съвместно с Училищното настоятелство в началото на учебната година приключи в началото на втория срок. Активно се включи лично председателя на УН г-жа Пламена Ненова. Младите хора от 8. и 10. клас откриха красотата в природата, архитектурата, изкуството, хармонията в човешките отношения.  

   Да направим училището привлекателно за младите хора – програма по структурните фондове,  Училището е партньор на сдружение „Образователен свят” и формира клуб за професионално ориентиране и консултиране, където младите хора опознават себе си, откриват своите силни и слаби страни, срещат се с хора с различни професии. Предстои им да посетят Бюрото по труда и различни местни фирми и институции. 

  Заедно с центъра за хемотарнсфузия училището инициира кампания за популяризиране на кръводаряването.

  Училището кандидатства по много други проекти в началото на 2009 г., по които предстои да работи.

 • Добре Дошли

  Добре дошли на сайта на СОУ "Вела Благоева" - гр. Велико Търново. 

                              Какво ново през изминалата седмица  

  22 април - ден на Земята 


            Деня беще отбелязан по инициатива на учениците от 6В клас с подкрепата на класния им ръководител, г-жа Розалия Димкова. Това се превръща в собствен техен екологичен календар, в които влизат Денят на водата, Денят на земята и Световния ден на околната среда. За втора година в училище се организира подобна проява.

  Деня започна с пълно почистване на двора на училището, в което се включиха и на класните стаи.  Главните организатори    Мария, Руми, Слави и съучениците им от 6В украсиха залата и й придадоха невероятно празничен вид. Екоталисманът Пайпър беше представена от Руми. Милен Георгиев обясни на децата разликата между боклук и отпадък и им пожела да бъдат непримирими и да мразят боклуците. 

   

Големина на шрифта

 

 

Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
970
1091
14968

Вашето IP: 3.236.112.70

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.