logo

Дейности по проект ТВОЯТ ЧАС

ВТОРА ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ В КЛУБ „ДА ИГРАЕМ БАСКЕТБОЛ”

Втората публична изява на учениците в групата „Да играем баскетбол” се проведе на 30.05 2017 от 15:40 часа в малкия физкултурен салон на СУ „Вела Благоева”. Бяха поканени ученици от петите класове, а някои от гостите изявиха желание да се включат в баскетболните мачове. Предварителната методическа подготовка включваше: подготовка на уреди, екипи и физкултурен салон. Бяха сформирани четири отбора, които изиграха четири срещи с времето за всяка от тах - 20 минути. Най-много точки от групата направи Константин Димитров и Мария Денчева, а от поканените ученици Георги Караколев.

Публичната изява премина в спортен дух и положителни емоции. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА КЛУБ „АРТ-ТЕРАПИЯ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ” В СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА”

 

На 23 май 2017 г. в клуб „Арт-терапия за малки и големи” се проведе заключителна публична изява. Гостуваха класната ръководителка на двама второкласници от клуба, заедно с петима ученици от група за ЦДО от четвърти клас.

Цел на занятието беше да се представи чрез игра творческите упражнения на клуба, като се даде възможност на малките ученици от първи и втори клас да се изявят пред други по-големи свои съученици.

Децата представиха клуба на гостенката госпожа Теодора Тодорова, която също ръководи клуб в областта на приложните изкуства. Тя сподели какво дава и развива у личността творчеството според нейните наблюдения. Учениците имаха възможността и да създадат свой уникален и забавен вариант на царска корона, с който се украсиха на финала.

 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПОКАЗАХА СВОИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПРЕД СВОИТЕ РОДИТЕЛИ

На 12.05.2017 г.  в класната стая на IVВ клас се състоя публична изява на учениците от клуб “Аз уча български език‘‘ по проект ТВОЯТ ЧАС, с ръководител Павлета Дамянова.

Учениците показаха своите постижения по български език пред свои съученици и родители. В открития урок и подготвената за целта от ръководителя им презентация, те участваха с желание и ентусиазъм. Показаха знанията си за литературните жанрове и понятия, определяха наречия, сродни думи, синоними и антоними, подчертаваха подлози и сказуеми. Публичната изява завърши с обещанието за повече и задълбочена допълнителна, индивидуална работа с цел придобиване на трайни правописни, езикови и комуникативно-речеви умения от страна на учениците.

 

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТТА СИ ГРУПИТЕ „МОГА ДА РЕШАВАМ ЗАДАЧИ” И "АЗ УЧА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК" ЗА ТРЕТОКЛАСНИЦИ В СУ "ВЕЛА БЛАГОЕВА"

През месец май приключиха дейността си двете групи за преодоляване на обучителни затруднения за третокласници „Мога да решавам задачи” и "Аз уча български език" с ръководител главен учител Пенка Иванова.

На 12 май се проведе публичната изява на група „Мога да решавам задачи” на тема „Математиката – лесна и интересна”. Изявата показа, че са преодолени образователни дефицити на учениците и е постигнат индивидуален напредък. Учениците работиха върху работни листи, в които са включени задачи от събиране, изваждане, умножение и деление. Геометричните знания се обобщиха чрез раздавателен материал на геометрични фигури. Учениците сами избираха задачата, която да решат на бялата дъска. Публичната изява завърши с решаване на кръстословица, с което учениците показаха, че могат да решават задачи с числата до 1000 и  владеят математическите понятия. Гости на изявата бяха родителите на учениците. Те имаха възможност да наблюдават спокойната обстановка на работа. Родителите оцениха  постигнатите резултати на учениците в края на работата по Проект „Твоят час” в групата.

Групата „И аз мога” проведе на 17 май 2017 г. публична изява. Целта на изявата беше  да се покаже, че са преодолени образователни дефицити на учениците и е постигнат индивидуален напредък. Изява протече под формата на състезание. Учениците се състезаваха в три кръга. В първия кръг „Мога да чета“ учениците четоха откъс от литературни произведения и показаха умения за четене с разбиране. Във втория кръг „Пиша вярно“ показаха знания за вярно писане, познаване частите на речта и видовете изречения. В третия кръг „Кой съм аз?“ учениците се представиха пред гостите и разказаха за своето хоби. Те  показаха умения за създаване на свързан текст. Гости на изявата бяха родители на учениците и представител на Обществения съвет на проекта. Родителите оцениха  постигнатите резултати на учениците в края на работата на групата.

 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ “МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ” УЧАСТВАХА В “ПРАЗНИК НА МАТЕМАТИКАТА”

На 26.04.2017 г. в СУ “Вела Благоева” се проведе публична изява с учениците от клуб “Математика за всички” на тема “Празник на математиката”. Гости на изявата бяха на г-жа Красимира Кабакчиева,  представител на Обществения съвет, учители и родители.

Заниманията в групата имаха за цел преодоляване на обучителни трудности по математика в IV клас и да се повишаване мотивацията за учене по предмета, като се използва игровия подход и състезателен елемент при усвояване на математическите знания.

Публичната изява протече под форма на математическо състезание, като учениците бяха разделени на два отбора. Съревновавайки се те показаха добра техниката на пресмятане и умения да прилагат познанията в практически задачи.

 

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
515
649
9588

Вашето IP: 35.175.120.174

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.