ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

Протокол от заседание на 09.07.2020 г.

Протокол от заседание на 30.03.2020 г.

Протокол от заседание на 09.01.2020 г.

Протокол от заседание на 17.10.2019 г.

Протокол от заседание на 11.07.2019 г.

Протокол от заседание на 24.04.2019 г.

Протокол от заседание на 27.03.2019 г.

Протокол от заседание на 17.01.2019 г.

Протокол от заседание на 26.07.2018 г.

Протокол от заседание на 24.04.2018 г.

Протокол от заседание на 21.03.2018 г.

Протокол от заседание на 20.02.2018 г.

Протокол от заседание на 30.01.2018 г.

Протокол от заседание на 20.12.2017 г.

Протокол от заседание на 26.10.2017 г.

Протокол от заседание на 18.08.2017 г.

Протокол от заседание на 06.07.2017 г.

Протокол от заседание на 13.03.2017 г.

Протокол от заседание на 31.01.2017 г.

Протокол от заседание на 19.01.2017 г.