ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“

Поименен състав на Обществения съвет към СУ „Вела Благоева“ 
с мандат от 20 декември 2019 г.  до 19 декември 2022 г.,  с решение от заседание на  09.01.2020 г.:

Теодора Филева, представител на Община Велико Търново;
Христина Лазарова, родител;
Ферад Ферад, родител;
Десислава Енева, родител;
Анна Котларова, родител;
Светлана Брайнова, родител;
Дияна Братоева, родител;
Маргарита Стефанова, родител;
Валентина Гавраилова, родител.

 

Поименен състав на Обществения съвет към СУ „Вела Благоева“ 
с мандат от 21 декември 2016 г. до 20 декември 2019 г., променен с решение от заседание на  27.03.2019 г.:

Теодора Филева, представител на Община Велико Търново;
Даниела Йорданова, родител;
Светла Иванова, родител;
Милена Кюрчева, родител;
Христо Найденов, родител;
Адриана Найденова, родител;
Звезделина Христова, родител;
Венета Стефанова, родител;
Анелия Петрова-Иванова, родител.

 

Поименен състав на Обществения съвет към СУ „Вела Благоева“
с мандат от 21 декември 2016 г. до 20 декември 2019 г.:

Теодора Филева, представител на Община Велико Търново;
Даниела Йорданова, родител;
Светла Иванова, родител;
Милена Кюрчева, родител;
Христо Найденов, родител;
Венцислава Златева, родител;
Звезделина Христова, родител;
Венета Стефанова, родител;
Елеонора Михова, родител.

Списък на резервните членове на Обществения съвет за посочения мандат:

Емил Райков, родител;
Адриана Найденова, родител;
Анелия Петрова-Иванова, родител.