logo

Документи

 1. Правилник за дейността на СУ "Вела Благоева"
 2. Стратегия за развитие на СУ "Вела Благоева"
 3. Годишен план и правила за дейността на СУ "Вела Благоева" през учебната 2020/2021 г.
 4. Програмна система на подготвителната група в училището за учебната 2020/2021 г.
 5. Дневно разписание на СУ "Вела Благоева за учебната 2020/2021 година
 6. Пропускателен  режим
 7. Училищни учебни планове
 8. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на на децата и учениците от уязвимите групи
 10. Училищна програма за гражданско и патриотично образование
 11. Етичен кодекс на СУ "Вела Благоева"
 12. Практически насоки за действие при инцидент
 13. График на консултациите
 14. График на контролните за I - IV клас
 15. График на контролните и класните за V - XII клас
 16. График на дейностите педагогическия съветник
 17. График на психолога
 18. График на ресурсния учител за I-IV клас

 19. График на ресурсния учител за V-XII клас

 20. График на часовете на логопеда
 21. Електронно учебно съдържание
 22. Статут на училищния ученически омбудсман
 23. Правила за отпускане на стипендии на учениците  от СУ "Вела Благоева" след завършване на основно образование
 24. План БДП

 

 

Share

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
167
1187
19075

Вашето IP: 34.204.186.91

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.