logo

Документи

 1. Правилник за дейността на СУ "Вела Благоева"
 2. Стратегия за развитие на СУ "Вела Благоева"
 3. Годишен план и правила за дейността на СУ "Вела Благоева" през учебната 2020/2021 г.
 4. Програмна система на подготвителната група в училището за учебната 2020/2021 г.
 5. Дневно разписание на СУ "Вела Благоева за учебната 2020/2021 година
 6. Пропускателен  режим
 7. Училищни учебни планове
 8. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на на децата и учениците от уязвимите групи
 10. Училищна програма за гражданско и патриотично образование
 11. Етичен кодекс на СУ "Вела Благоева"
 12. Практически насоки за действие при инцидент
 13. График на часа на класния ръководител за консултиране на родители за учебната 2020/2021 г.
 14. График на контролните и класни работи
 15. График на консултациите за I - IV клас
 16. График на консултациите за V - XII клас
 17. График на дейностите педагогическия съветник
 18. График на психолога
 19. График на часовете на ресурсните учители
 20. График на часовете на логопеда
 21. Електронно учебно съдържание
 22. Статут на училищния ученически омбудсман
 23. Правила за отпускане на стипендии на учениците  от СУ "Вела Благоева" след завършване на основно образование

 

 

Share

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
92
773
92

Вашето IP: 3.235.137.159

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.