logo

Документи

 1. Правилник за дейността на СУ "Вела Благоева"
 2. Стратегия за развитие на СУ "Вела Благоева"
 3. Годишен план на училището за учебната 2017/2018 година
 4. Програмна система на подготвителната група в училището за учебната 2017/2018
 5. Дневно разписание на СУ "Вела Благоева за учебната 2017/2018 година
 6. Пропускателен  режим
 7. Училищни учебни планове
 8. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на на децата и учениците от уязвимите групи
 10. Училищна програма за гражданско и патриотично образование
 11. Етичен кодекс на СУ "Вела Благоева"
 12. Спортен календар
 13. График на часовете и на дейностите ЦДО по класове
 14. Практически насоки за действие при инцидент
 15. График на часа на класния ръководител за консултиране на родители за учебната 2017/2018 г.
 16. График на часовете по свободно избираема подготовка за 2017/2018 година
 17. График на контролните и класни работи на V - XII клас
 18. График на контролните работи на I - IV клас
 19. График на консултациите за I - IV клас
 20. График на консултациите за V - XII клас
 21. График на работното време на заместник-директорите
 22. График на дейностите педагогическия съветник
 23. График на часовете на ресурсния учител
 24. График на часовете на логопеда
 25. Електронно учебно съдържание
 26. Статут на училищния ученически омбудсман
 27. Правила за отпускане на стипендии на учениците  от СУ "Вела Благоева" след завършване на основно образование

 

 

Share

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
732
1229
16835

Вашето IP: 54.196.182.102

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.