logo

Документи

 1. Правилник за дейността на СУ "Вела Благоева"
 2. Стратегия за развитие на СУ "Вела Благоева"
 3. Годишен план на училището за учебната 2018/2019 година
 4. Програмна система на подготвителната група в училището за учебната 2018/2019
 5. Дневно разписание на СУ "Вела Благоева за учебната 2018/2019 година
 6. Пропускателен  режим
 7. Училищни учебни планове
 8. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на на децата и учениците от уязвимите групи
 10. Училищна програма за гражданско и патриотично образование
 11. Етичен кодекс на СУ "Вела Благоева"
 12. Спортен календар
 13. График на часовете и на дейностите ЦДО по класове
 14. Практически насоки за действие при инцидент
 15. График на часа на класния ръководител за консултиране на родители за учебната 2018/2019 г.
 16. График на часовете по свободно избираема подготовка за 2018/2019 година
 17. График на контролните и класни работи
 18. График на консултациите за I - IV клас
 19. График на консултациите за V - XII клас
 20. График на дейностите педагогическия съветник
 21. График на часовете на ресурсните учители
 22. График на часовете на логопеда
 23. Електронно учебно съдържание
 24. Статут на училищния ученически омбудсман
 25. Правила за отпускане на стипендии на учениците  от СУ "Вела Благоева" след завършване на основно образование
 26. Практически насоки за действие при инцидент

 

 

Share

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
223
1352
25055

Вашето IP: 34.236.38.146

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.