logo

Ръководство

Ангел Янчев
Длъжност: директор
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, история и география, политология
Квалификация: V  ПКС 
Чужди езици: английски, руски
Компютърна грамотност: MS Office, Internet
Публикации:„Втората световна война и Холокостът”, сп. Епохи, кн. 1, 1996 г. Велико Търново
„Конференцията във Ванзее и Холокостът”, сп. Студентски изследвания, 2000 г., Велико Търново
„Голямата екскурзия” от 1989 г. в спомените на етническите турци”, Enjoying Teaching. Oral History in the Classroom (in Bulgarian), 2007 г., София)
Интереси: гражданско общество, информационни технологии
Награди“Най-добър социален партньор – директор на годината” на Синдиката на българските учители за 2011 г.
"Свети Иван Рилски" на МОН за 2016 г.

Марияна Христова
Длъжност: заместник-директор
Образование: СУ „Климент Охридски”, математика;
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, информатика
Квалификация: ІІ  ПКС 
 Медиатор
Чужди езици: английски, руски
Компютърна грамотност: MS Office, Internet, компютърна графика, езици за програмиране, предпечатна подготовка
Публикации:„Барицентрично смятане и приложения”, Трудове на ВТУ ”Св.Св. Кирил и Методий", том1, кн.1, ФМИ 1998;
Графично оформление на: Сборник задачи от конкурсните изпити по математика за НВУ “В. Левски”, 2002 г. и 2005 г.;
Аналитична геометрия, М. Христов, 2003, Астарта, Велико Търново; Ръководство по геометрия М. Христов, Г. Накова, 2005, Астарта, В. Търново

Интереси: компютърна графика, създаване на интернет страници и интерактивни приложения, училищна медиация

Зорница Маринова

Длъжност: заместник-директор
Образование: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, начална училищна педагогика
Квалификация: ІІ  ПКС  -  ИПКУ „Анастасия Тошева” гр. Стара Загора
Чужди езици :руски, английски
Компютърна грамотност : MS Windows, MS Excel , MS Word, Internet
Интереси: книги, музика, интернет, медицина, кино

ЗОРНИЦА ВИЧЕВА

Длъжност: заместник-директор
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, начална училищна педагогика и чужд език
Квалификация: Пета професионално-квалификационна степен
Чужд език: английски език
Компютърна грамотност: Базови и специфични компютърни умения
Интереси:
изкуство, музика, педагогика

Лилия  Цанкова

Длъжност: педагогически съветник
Образование: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, психология
СУ „Св. Климент Охридски”, трудова и организационна психология
Чужди езици :руски, английски
Компютърна грамотност : Microsoft Office; Corel Draw; Statistica
Интереси: детска психология, туризъм, народни и спортни танци, катерене, колоездене

Иделина Димитрова

Длъжност: логопед 
Образование: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Предучилищна и начална училищна педагогика; Психология;
Тракийски университет - Стара Загора, Специална педагогика - логопед;
Квалификация: V ПКС
Чужди езици : английски
Компютърна грамотност : Windows, Internet, MS Word, Power point, MS Excel 
Интереси: култура, изкуство

Бранимир Даскалов

Длъжност: ресурсен учител
Образование: ВТУ, „Св.св. Кирил и Методий”, история, олигофренопедагогика
Квалификация: I ПКС
Публикации: Формиране на понятия при обучението по история в VI и VII клас, сборник публикации на ДИИПКУ Ст. Загора
Чужди езици : английск -A1
Компютърна грамотност : Windows, Internet, MS Word, Power point, MS Excel 
Интереси: култура и спорт

Анастасия Георгиева

Длъжност: ресурсен учител 
Образование: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - Български език и литература; Специална педагогика
Квалификация: IV ПКС
Чужди езици:руски език, немски език B1 и английски език C1
Компютърна грамотност: Windows, MS Excel, MS Word, Power point, Internet
Интереси: Приложни дейности, Туризъм

Share

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
77
773
77

Вашето IP: 3.235.137.159

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.