logo

Учители

Анастасия Антонова Гергиева

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап
Образование: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - Български език и литература; Специална педагогика
Квалификация: IV ПКС
Чужди езици:руски език, немски език B1 и английски език C1
Компютърна грамотност: MS Windows 2003, MS Excel 2003, MS Word 2003, Power point, Internet

Интереси: Приложни дейности, Туризъм

 

Анелия Цончева Костадинова

Длъжност: учител по икономика и испански език 
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Приложна лингвистика - френски и испански. Бизнес администрация
Чужди езици: френски и испански - ниво C2, руски, английски - ниво А2
Компютърна грамотност: MS Windows, MS Office, Internet
Интереси: театър

 

Анета Радева Драганова

Длъжност: старши учител по информационни технологии 
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, математика и информатика, икономика
Квалификация: II ПКС
Чужди езици:руски, английски език - ниво А2
Компютърна грамотност: MS Windows, MS Office, Internet, МS Visual Studio, C++, Компютърна графика, Web дизайн
Интереси: програмиране, изкуства, туризъм

Виктория Благоева Паламарова

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование:ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Начална училищна педагогика и чужд език;  Управление на образованието
Чужд език: английски
Компютърна грамотност: Windows, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси:книги, спотр, разходки сред природата

Галина Стоянова Манчева

Длъжност: старши учител в начален етап
образование: ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий”, начална училищна педагогика
Квалификация:5 квалификационна степен
Компютърна грамотност: курс "Базови и специф. комп. умения за учители от НУП" и "Интегриране на ИИ технологиите " НУП"

Галя Василева Димитрова

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование:ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, начална училищна педагогика
Квалификация: V ПКС, учител по английски език в начален етап, сертификат за работа по Програма „Стъпка по стъпкa”
Чужд език: английски В2, руски
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Публикации: Методическа разработка на урок по роден край за І клас, „Анализ и оценка на учебната документация за І клас – практическо приложение”, авторски колектив, изд. „Фабер”, 2004 г.
Интереси:музика, спорт, кино

Данаил Райков Христов

Длъжност: учител по география и история
Образование: ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий”, история и география, история на България
Компютърна грамотност: MS Windows, MS Excel 2003, MS Word 2003, PowerPoint 2003, Internet
Чужди езици: английски език
Интереси: география, спорт, туризъм

Даниела Kръстева Солакова

Длъжност: старши учител по български език и литература
Образование:ВТУ „Свети свети Кирил и Методий”
Квалификация:Първа професионално- квалификационна степен
Компютърна грамотност:MS Windows Word 2003, MS Excel 2003, MS Word 2003, Power Point, Internet.
Публикации: 1. сб. Педагогически форум-2004г., ДИПКУ-Стара Загора
Към душата на една художествена творба
2. Методологически и методически аспекти за прилагане на лингвостилистичен анализ в 6 клас

Даниел Светославов Терзиев

Длъжност: учител по изобразително изкуство
Образование: ВТУ„ Св. св. Кирил и Методий”
Чужди езици: английски
Компютърна грамотност: MS Excel 2003, MS Word 2003,Power Point, CorelDraw

Интереси: култура, изкуство

Даринка Митева Петрушева

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, начална училищна педагогика
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: каланетика, художествена гимнастика, народна медицина, паневритмия

Десислава Антонова Зарзаланова

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, начална и предучилищна педагогика, славянска филология
Чужди езици:Полски език, сръбски език
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: туризъм и спорт

Десислава Димитрова Дянкова

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" - начална училищна педагогика, Шуменки университет – ДИПКУ Варна – допълнителна квалификация – учител по английски език в начален етап
Квалификация: II ПКС - гр. Стара Загора
Сертификати от треиниги по програма „Стъпка по стъпка” 2000-2001
Чужди езици:Английски език-ниво В2
Компютърна грамотност: Microsoft Office,Internet
Публикации: 1.Програма "Стъпка по стъпка" - образование на ХХI век сп. Педагогически алманах - ВТУ "Св.св Кирил и Методий" - 2002 г.
2."Позитивната класна стая и нейното значение за формиране на детската общност" - Сборник Училището-желана територия на ученика - конференция - общински кръг - 2007 г.
3."Родителите и другите възрастни като помощници на учителите в процеса на образование и възпитание на децата" - Сборник - Училището-желана територия на ученика - конференция - общински кръг - 2008 г.

Деяна Цветелинова Русева

Длъжност: учител по английски език
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Приложна лингвистика, френски с английски; Медии и реклама
Компютърна грамотност: Microsoft office, Internet
Интереси: Преводи, екология, туризъм

 

Диляна Пламенова Нуриева

Длъжност: учител по история и цивилизация
Образование: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", История и чужд език
Чужди езици: английски език
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: спорт и туризъм

Зорница Валентинова Вичева

Длъжност: учител по английски език в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, начална училищна педагогика и чужд език
Квалификация: V ПКС
Чужди езици: Английски език
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: изкуство, музика, педагогика

Ивалина Георгиева Климентинова

Длъжност: учител по икономика
Образование: СА Свищов - Маркетинг и планиране, Счетоводство на нефинансовите предприятия, Икономическа педагогика
Квалификация: треньор (обучител) по предприемачество в прогимназиален етап по програмите на Джуниър Ачийвмънт
Редовен докторант по "Икономика и управление" във ВТУ
Компютърна грамотност: MS Excel 2003, MS Word 2003, Power Point
Интереси: култура, изкуство

Каролина Кирилова Микинска

Длъжност: старши учител по български език и литература
Образование: ВТУ „Свети свети Кирил и Методий”
Квалификация: Първа професионално-квалификационна степен.
2. Професионална квалификация по Методика на обучението по БДП – 5 - 8 клас
Компютърна грамотност: Базови и специфични компютърни умения на учителя по БЕЛ;
Windows, Excel, Word, PowerPoint, Internet
Публикации:1.Изучаване на предлози и съюзи в 5-7 клас, сб.”Педагогически форум – 2004 г.”, Стара Загора
2. Типични грешки в употребата на предлозите в речта на учениците от 5. клас,Сб. „Педагогически форум – 2004 г.”, ДИПКУ - Стара Загора

Катя Георгиева Бакалова

Длъжност: старши учител по български език и литература
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, българска филология
Квалификация:Първа професионално-квалификационна степен
Чужди езици: руски, френски
Компютърна грамотност: Windows XP, MS Office 2003, Internet
Публикации: Ролята на природните описания в повестта „Крадецът на праскови” от Емилиян Станев” сб. „Педагогически форум – 2004” свитък 2, Тракийски университет – ДИПКУ;
Някои насоки за работа върху пейзажа в художествен текст”, сб. „Педагогически форум – 2004” свитък 2, Тракийски университет – ДИПКУ.
Интереси: изкуства и спорт

Красимира Иванова Душкова

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, начална училищна педагогика
Квалификация: I-ри клас квалификация и специализация по НУП, ДИУУ - София;
Чужди езици: английски език - А2,  руски език 
Компютърна грамотност: Курс "Базови и специфични компютърни умения на учители по НУП" - Microsoft Office, Internet
Публикации: Иновационен образователен модел за изучаване на прилагателно име във втори клас, сп. „Стратегии и технологии в образованието 2010”, бр. 3/2017;
Техникина обучение за усъвършенстване на уменията на учениците от II клас за уместна употреба на прилагателни имена, Е-списание ДИУУ.
Интереси: книги, природа, спорт

Красимира Пенчева Кабакчиева

Длъжност: старши учител в подготвителен клас
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, предучилищна педагогика и магистър по психология
Квалификация: II-ри клас квалификация; "Методика на обучението по БДП - Детска градина"; "Базови у специфични компютърни умения на учители по ПНУП";
Чужди езици: Руски и Френски език
Компютърна грамотност: Windows, Internet;
Интереси: изобразително изкуство, иконопис, музика, кулинария, туризъм;

Кристина Георгиева Ганева-Градинарова

Длъжност: старши учител по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, човекът и природата
Образование:висше - ПУ "Паисий Хилендарски", химик, учител по химия с втора специалност физика
Квалификация: ІІ клас квалификация в гр. София, 1991г.
Чужди езици: английски и руски
Компютърна грамотност:„Базови и специфични компютърни умения на учители по химия”; курс за презентационни умения
Интереси: здравно образование и екология

Кунка Костадинова Геневска

Длъжност: старши учител по математика
Образование: висше – магистър ПУ „П. Хилендарски”
Квалификация: следдипломна специализация ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Първа ПКС.
Чужди езици: английски език (А1 New Headway), руски език, немски език.
Компютърна грамотност: Компютърен курс – „Базови и специфични компютърни умения на учители по математика”
Публикации: Автор на 4 професионално приложими научни труда, съавтор на изобретение, дарител на две научни статии на СОУ „Л. Каравелов” по случай 160 годишнина.
Сборник статии НВУ „Васил Левски” – 1995 г., 1996 г., 1997 г. „Диагностика на усвояване на аритметични действия” – 1999 г. (68стр.) „Методика при операции с вектори в равнината”, Сб. научни статии ТУ ДИПКУ, 2001 г. (67 стр.)„ Методически средства при подбор на задачи”, сб. научни статии ТУ ДИПКУ – 2003 г., „Аксиоматика на Вайл в равнината” Алманах на СМБ (100 години СМБ)

Интереси: Методика на преподаването по математика 5-12 клас; Иновации в обучението по математика 5-12 клас; Приложна математика

Мариета Христова Иванова

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, специалност: Начална училищна педагогика с чужд език, магистър - Педагогика на деца със СОП
Квалификация: V ПКС
“Текуща Квалификация по ЧЕО за начални учители", “Базови и специфични компютърни умения на учители по НУП”
Чужди езици: Английски език
Компютърна грамотност: МS Windows, MS Excel, MS Word, Power Point, Internet
Интереси: Интересите ми са свързани с всичко, което може да ме обогати в професионалното ми израстване. Разходки сред природата.

Милена Александрова Трендафилова

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: Начална училищна педагогика
Квалификация: II ПКС, Учител по английски език в начален етап
Чужди езици: Английски и Руски
Компютърна грамотност: MS Office, Internet
Публикации: Мотиви за учебно-познавателна дейност на учениците в първи клас
Интереси:Образование и пътешествия

Минчо Иванов Минчев

Длъжност: старши учител по физическо възпитание и спорт
Образование: ВИФ "Георги Димитров", сега НСА "Васил Левски"
Квалификация: Втори клас-квалификация. Специализация "Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в училищата"
Компютърна грамотност: Windows, MS Word, MS Excel, Power Point, Internet
Чужди езици: Руски
Интереси: Психологически методи за въздействие върху мотивацията за работа. Ситуативна психическа готовност. Начини за възстановяване на психиката след стрес и преумора.

Мирослава Станчева Колева

Длъжност: учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, начална училищна педагогика
Квалификация: IV ПКС
Чужди езици: английски език, ниво B2
Компютърна грамотност: Курс "Базови и специфични компютърни умения на учители по НУП" - Microsoft Office, Internet
Интереси: образование, култура, спорт

Наталия Владимирова Сотирова

Длъжност: старши учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, начална училищна педагогика; Психология; РУ „Ангел Кънчев“, Информатика и информационни технологии в образованието
Специализации: Социална, клинична и консултативна психология; Работа с компютри и информационни технологии за I – IV клас
Чужди езици: руски, английски и немски
Компютърна грамотност: MS Office, Internet, Графични и видео редактори, Издателски системи, Уеб редактори и друг приложен софтуер

Публикации: „WEB-базирано обучение в началния етап от основната степен на средното образование“, 2008 г., доклад, публикуван в сборник „Училището – желана територия на ученика“, Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ към Община Велико Търново
Интереси: история, туризъм, литература, изкуство, фотография, дигитални технологии

Незабравка Кирилова Вачкова

Длъжност:старши учител по музика
Образование: Академия за музикално и танцово изкуство – гр. Пловдив
Квалификация: Първа професионално-квалификационна степен
Чужди езици: руски, френски
Компютърна грамотност: Word, PowerPoint, Internet
Публикации:„Когато слушаме музика, чуваме ли я?”, сб. Добри педагогически практики, София, 2004 г., СУ”Св. Климент Охридски” ДИУУ
„Сценичната треска” – как да я преодолеем?", бр.2/2005 г.
Интереси: музика, туризъм

Павлета Димитрова Дамянова

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование:ВТУ ’’Св. Св. Кирил и Методий’’, НУП
Квалификация: Трета професионално квалификационна степен
Компютърна грамотност: MS Offi, Internet
Интереси: музика, книги, поезия, филми, Интернет

Павлина Димитрова Узунова

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, предучилищна и начална училищна педагогика
Чужди езици: английски и френски език
Компютърна грамотност: Windows, MS Word, WS Excel, Power point, Internet
Интереси: книги, туризъм, педагогика

Пенка Минчева Ангелова

Длъжност: старши учител по учител по математика
Образование:висше
Квалификация: I ПКС
Чужд език: руски език, английски език първо ниво
Компютърна грамотност: първо ниво
Публикации: ”Идея за диагностика на знанията и уменията на учениците от пети клас върху действия с обикновени дроби” , „Историческата необходимост от развитие на понятието число”
Интереси: селско стопанство

Пенка Илиева Иванова

Длъжност: главен учител в начален етап
Образование: Висше - магистър, СУ „Св. Климент Охридски”
Квалификация: Специализация - ВТУ; ІІ ПКС
Чужд език: руски език
Компютърна грамотност: Базови и специфични компютърни умения
Интереси:
Образование, гоблени
Награди: "Св. Патриарх Евтимий Търновски" за 2014 г.

Радина Маринова Дончева

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Начална и предучилищна педагогика и Психология
Чужди езици: Английски език и Немски език - начален етап
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: Информационни технологии, предприемачество

Радка Илиева Пенева

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” – начална педагогика, 1989 г.
Квалификация: V ПКС – гр. Стара Загора
Сертификати от проведени тренинги по програма „Стъпка по стъпка” 2000 – 2001г.
Чужди езици: руски език
Компютърна грамотност:Microsoft Office, Internet
Публикации:„Програма Стъпка по стъпка – образование на XXI век”, сп. „Педагогически алманах” – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” – 2002 г.
„Позитивната класна стая и нейното значение за формиране на детската общност”. Сборник „Училището – желана територия на ученика” – 2007 г. (общински кръг)
„Родителите и другите възрастни като приятели, партньори и помощници на учителите в процеса на обучение и възпитание на децата”, Сборник „Училището – желана територия на ученика” – 2008 г. (областен кръг)

Ренета Гочева Филипова

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: Висше
Квалификация II ПКС, придобита към ЦИУУ – гр. Стара Загора
Чужди езици: немски език
Компютърна грамотност: Microsoft Office
Интереси: туризъм

Розалия Петкова Димкова

Длъжност: главен учител в прогимназиален етап, специалност биология и здравно образование
Образование: СУ „Св.Климент Охридски”
Квалификация: II ПКС; Следдипломна специализация - СУ „Климент Охридски” по Методика на обучението по биология; Инструктор по базови и специфични компютърни умения
Чужди езици: френски, английски, руски
Компютърна грамотност: MS Office, Internet, MS Word, PowerPoint, MS Exce,
Публикации: „Добри педагогически практики по сексуално и репродуктивно здравно образование”
„Учителите и ние” - 2006;
„Кабинетът по биология – място за активни действия и взаимодействия”
Сборник „Училището – желана територия на ученика” –Общинска конференция 07 г.;
„Предизвикателства на съвремието качеството на образованието” - сборник с доклади от Националната конференция с международно участие – Шумен - „Модерно и качествено образование”;
Бюлетин „Час на здравето” – „Родителите – партньори на училището в здравното образование на младите хора” – 2008г.
Интереси: природа, кино, книги

Румяна Атанасова Пеева

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: специалност НУП, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”
Квалификация: 32 години педагогически стаж, в СОУ "Вела Благоева" от основаването му
Чужди езици: руски
Компютърна грамотност: MS Windows, MS Word, Internet
Интереси: книги, музика, кино

Светла Станева Филева

Длъжност: старши учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, начална училищна педагогика и право;
Квалификация: II ПКС, специалицазия ВТУ Реторика и ораторско майсторство - преподавател, лектор и методист;
Чужди езици: руски, немски, гръцки
Компютърна грамотност: Microsoft Office, Internet
Интереси: общуването в различни социални и възрастови групи; кулинария и цветя

Славина Димитрова Цветкова

Длъжност:  учител по английски език
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “ - Руски филология; Cambridge English Language Assessment - Английски език
Компютърна грамотност: Microsoft Office, Internet
Интереси: фотография

 

Силвия Иванова Солакова

Длъжност: старши учител по технологии и предприемачество, технологии;
Образование: Машиинен инженер, ТУ Габрово - Механично уредостроене, управление на качеството и метрологично управление.
Квалификация: оператор на компютърна техника, работа по програмите на Джуниър Ачийвмънт в прогимназиален етап (5-8 клас)
Компютърна грамотност: Windows XP, MS Office 2003, Internet,
работа с приложен софтуер за изготвяне на чертежи
Чужди езици: начален Английски с увод в професионалната лексика 
Интереси: 

Силвия Стефанова Дачева

Длъжност: учител в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“, Начална и предучилищна педагогика и немски език - бакалавър; 
СУ "Св. Климент Охридски",Квалификация и пренасочване на работна сила - магистър
Квалификация: V ПКС

Чужди езици: Немски език
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: природа, плетиво, книги

София Руменова Армейкова

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “: Начална училищна педагогика с чужд език (бакалавърска степен);
Английска филология. Лингвистика и превод (магистърска степен);
Чужди езици: английски език, ниво C2; немски език, ниво A1; френски език, ниво A1
Компютърна грамотност: Windows XP, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: Педагогическа психология и педагогиката на Монтесори; конферентните преводи от и на английски език. Уплътнявам свободното си време с музика, кино, театър, приложни изкуства, еко-туризъм и други.

Стефка Колева Илиева-Рашкова

Длъжност: старши учител по математика
Образование: Висш педагогически университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен,ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново, информатика;
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”гр. Велико Търново,стопанско управление;
Квалификация: I Професионална квалификационна степен
Чужди езици: френски, английски
Компютърна грамотност: информатик
Публикации: В „Педагогически форум 2001” Стара Загора
1. Проблеми на педагогическата практика в съвременното училище
2. Тестовете като средство за диагностика на научните постижения
3. Два дидактически теста по математика върху „Формулите за съкратено умножение и решаване на линейни уравнения с помощта на тези формули”
4. Форми на организирано обучение – поява и развитие
Интереси: Математика, музика, информатика, автомобилен туризъм

Таня Гавраилова Енева

Длъжност: старши учител в начален етап
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий, начална училищна педагогика”
Квалификации: Курс по педагогическа психология
Компютърна грамотност: Microsoft Office - Word, Excel, Power point

 

Теодора Манолова Тодорова

Длъжност:старши учител в начален етап
Образование: Висше-НУП ,ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Квалификация: ІІ ПКС – ИПКУ „Анастасия Тошева”, гр. Стара Загора
Компютърна грамотност: MS Windows, MS Excel , MS Word, Internet
Интереси: Приложни изкуства, български фолклор, здравословно хранене, екология

Цветан Боянкински

Длъжност: старши учител по английски език
Образование: ВТУ „ Св. св. Кирил и Методий”, история, английска филология
Компютърна грамотност:MS Windows, MS Excel 2003, MS Word 2003, PowerPoint 2003, Internet
Чужди езици: английски език, немски език, руски език

Цветанка Стефанова Димитрова

Длъжност:старши учител по физическо възпитание и спорт
Образование: Висше образование-магистър, Национална спортна академия”Васил Левски”.
Квалификация: II ПКС с дипломна работа „Релаксираща тренировка в заключителната част на урока”
Чужди езици: Ползва - английски език (A2), руски език
Компютърна грамотност: Компютърен курс „Базови и специфични компютърни умения на учители по ФВС”
Публикации: Публикация в V-та научна конференция по ФВС, 2008г.на тема "Стрелба с лък - спорт в свободното време на учениците”
Интереси:Свързани с иновации в обучението по ФВС, стрелба с лък и баскетбол

Цветелина Стоянова Илиева

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, Предучилищна и начална училищна педагогика (бакалавърска степен);
СА "Д.А.Ценов" Свищов, магистър по икономика
Чужди езици: английски език
Компютърна грамотност: Windows, Internet, MS Word, MS Exsel
Интереси: музика, туризъм, култура

Янка Илиева Ангелова

Длъжност: учител целодневна организация на учебния ден в начален етап
Образование: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий",  Предучилищна и начална училищна педагогика
Чужди езици:
Компютърна грамотност: Windows, Internet, MS Word, Power point, MS Excel
Интереси: кино, театър, книги

Share

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
152
1034
13297

Вашето IP: 23.20.236.61

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.