logo

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 30 НОЕМВРИ ДО 21 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО XII КЛАС

От 30 ноември до 21 декември 2020 година учебните часове ще се провеждат в Teams по утвърденото седмично разписание от 08:00 часа (синхронно) по следния график: 

График на спортните дейности за учениците от V до XII 

Родителите на ученици със специални образователни потребности ще получат отделни указания от ресурсните учители.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, "Синхронно обучение от разстояние в електронна среда" е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.

Очакваме да виждаме учениците чрез камери, когато са в учебен час или допълнителна дейност. Учениците ще бъдат изпитвани и ще се поставят оценки. Отсъствията от учебните часове ще бъдат вписвани в електронния дневник. За тяхното определяне като уважителни или неуважителни, класните ръководители на паралелките трябва да получават сканиран или сниман документ (медицинска бележка, заявление от родител и др.), които до 3 дни след завръщане на учениците в училището да им бъде предоставен на хартия.

Подготвителната група няма да работи.

Декемврийската сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение се отлага за 2021 г.

Училищната сграда ще бъде отворена всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа от северния централен вход. 

 

Share

Language / Език


Приятели

 

 

 

 

Видео

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Брояч

 
 

Кой е тук ?

Днес
Вчера
Този месец
190
1187
19098

Вашето IP: 34.204.186.91

Вход


Google+ Powered by Joomla!. Designed by: Joomla TemplateValid XHTML and CSS.